Jord, gödsling, kompost

Gifter i täckbark?

Fråga: Jag har flera säckar täckbark från Granngården som har legat i

Jordförbättra

Fråga: I trädgården finns en lång odlingslåda ungefär som fyra pallkragar lång.

Näring till potatis

Fråga:Jag har hört att potatis behöver ytterst lite näring men vad är

Magnolia från frö

Jag har i 5 månader haft magnoliafrö i kylen. Gissar på japansk

Tackbark till rosor

Fråga:Jag har en rad moderna buskrosor längs en husvägg med ram av

Byta jord

Fråga:Gamla svarta vinbärsbuskar ska bytas ut mot hallon på samma plats.Måste jorden

Sådd i krukor

Fråga: Min tanke är att så rosenskära i en stor låda eller

Blanda egen jord

Fråga: Skulle bli oerhört tacksam för råd kring att bygga en bra

Kompostera eklöv

FRÅGA: Jag har tolv stora ekar som varje höst ger enorma mängder

Risker med urinvatten

Fråga: Läser i diverse trädgårdstidningar om nyttan av att gödsla med eget

Kompostmask

Fråga: Undrar om du vet någon som säljer ”startpaket” till maskkompost. Svar:

Smittar hönsgödsel?

FRÅGA: Vilka råd finns angående gödsling med hönsgödsel i grönsaker med avseende

Gödsla med biokol

Fråga: Är det alltid positivt att tillföra biokol?   Svar: Det går

Tungmetaller i stenmjöl?

Fråga: Innehåller stenmjöl några tungmetaller? Svar: Stenmjöl används som jordförbättringsmedel och finns

Täckodling

Fråga: Vad är täckodling? Svar: Täckodling eller marktäckning innebär att jorden alltid

Flistäckning

Fråga: Vi har en del flis från lövträd och undrar om man