Samarbete & påverkan

Referensgrupper, remissvar och riksdagsmotioner …

klattervaxt
butterfly-4853713_1920

Referensgrupper

Fritidsodlingens karaktär, omfattning och betydelse innebär att det finns anledning för FOR att vara väl orienterad i omvärlden och ha ett stort kontaktnät bland de många myndigheter, institutioner, organisationer och företag som i olika avseenden har beröring med frågor av intresse för fritidsodlingen.

currants-3496178_1920

Remissvar

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. FOR lämnar kontinuerligt synpunkter på remisser.

Riksdagsmotioner

Riksdagsmotioner

Fritidsodlingen är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag. 

Påverkansarbete

Påverkansarbete

För att stärka fritidsodlarnas röst i samhällsdebatten arbetar FOR också med opinionsbildning och påverkan. FOR väcker debatt i viktiga frågor, besvarar remisser och uppvaktar beslutsfattare. Detta bland annat för att göra det möjligt för fler att odla ekologiskt med gott resultat på fritiden.

Annie_Alnarp

Examensarbete

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med studenter som vill göra examensarbeten som har koppling till fritidsodling. FOR kan, vid behov, hjälpa till med planering och eventuellt erbjuda extern handledning. Vi kan även publicera resultat i våra medlemstidningar och på våra hemsidor.