Samarbete & påverkan

Referensgrupper, remissvar och riksdagsmotioner …

klattervaxt
butterfly-4853713_1920

Referensgrupper

Fritidsodlingens karaktär, omfattning och betydelse innebär att det finns anledning för FOR att vara väl orienterad i omvärlden och ha ett stort kontaktnät bland de många myndigheter, institutioner, organisationer och företag som i olika avseenden har beröring med frågor av intresse för fritidsodlingen.

currants-3496178_1920

Remissvar

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. FOR lämnar kontinuerligt synpunkter på remisser.

Riksdagsmotioner

Riksdagsmotioner

Fritidsodlingen är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.