Tackbark till rosor

Fråga:
Jag har en rad moderna buskrosor längs en husvägg med ram av låg buxbom sedan sju år tillbaka.Nu funderar jag på att lägga på täckbark. Har dock hört att det kan förbruka kvävet i jorden. Hur ser ni på den saken?

Svar:
Täckbark binder inget kväve i sig självt. Men de mikroorganismer som bryter ner täckbarken förbrukar kväve när de arbetar. Fördelen är att de bara tar kväve i översta jordlagret (5 cm) och där finns normalt inga rötter från varken buxbom eller rosor. De har sina rötter längre ner. Känner man sig lite osäker kan man lägga på ett lager kogödsel innan man lägger på första lagret täckbark. Nästa gång man lägger på täckbark finns det kväve tillgängligt från den gamla täckbarken. (Men använd inte täckbark direkt till nyplanterade plantor innan rötterna hunnit söka sig på djupet)

Henrik Bodin Trädgårdsrådgivare FOR, mars 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar