Gräsmatta på tomt med sprängsten

Fråga:
Vår tomt, 300 kvm, består av sprängsten som man lagt ett lager jord ovanpå. Nu har det gått många år och jorden har punktvis börjat sjunka ner bland sprängstenarna, så gissar att det är dags att fylla på. Fråga bara, är det någon sandblandad jord man häller på? Och är det bra nu på förvåren, så att det hinner sjunka ner när gräset börjar spira? Undrar också, vi har aldrig gödslat gräsmattan, men har i gengälld fått mycket vildblommor som tex en matta av gullvivor och stora gammeldags blåklockor i början av juli. Kan man köpa ogödslad jord?

Svar:
Det är rätt tidpunkt att fylla på med ny jord på gräsmattan under våren-försommaren. Det brukar kallas för att dressa gräsmattan. För att inte behöva så nytt gräsfrö bör man inte lägga på ett tjockare lager än 1-2 centimeter.
Behöver man fylla på mer på vissa områden kan man göra på två sätt. Det ena är att fylla upp till önskad höjd och sedan så nytt gräsfrö eller så fyller man på med jord flera gånger under säsongen. Det vill säga att när gräset har vuxit igenom jorden och kommit upp en bit fyller man på med mer jord.
Vill man få fart på gräset använder man gräsmattedress som består av sand, mineraljord och torv samt näring och kalk. Vill man gynna ängsblommor använder man vanlig natursand. I ert fall med bergkross under skulle jag blanda gräsmattedress och vanlig sand för att gynna både gräset och blommorna. Blanda 50-50. 

Henrik Bodin, Trädgårdsrådgivare FOR, februari 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar