Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Fyra dagar med ny kunskap och många idéer för hem och trädgård samt inköp till trädgård, balkong, kolonilott, odling och utemiljö.

Rådgivningsgatan ställer du frågor om fritidsodling till föreningens rådgivare, medlemsorganisationer och ett antal andra kunniga utställare. 

Läs mer >

Yrkesseminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 30 mars–2 april på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Välj ett eller flera seminarier om Optimera komposteringen, Slow flowers-hållbar samverkan, Nyaste metoden för träd i offentlig miljö och Skötsel av historiska trädgårdar.

Läs mer >

Odlarprofilerna Sara Bäckmo och Börje Remstam tar oss med till sina respektive täckodlingar, där de odlar i samklang med naturens och mikrolivets rytm genom att täcka jorden med organiskt material. De delar med sig av sina bästa tips samt svarar på frågor. Lördagsseminarie på Nordiska trädgårdar den 1 april.
Läs mer >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Redan 2020 konstaterades att pyralider som används i lantbruket kunde orsaka skador på fritidsodlares växter. Sen dess har kunskapen om pyraliderna byggts på. Allt fler odlare känner till problematiken, pyralider kan detekteras i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i det konventionella lantbruket, som används av fritidsodlare som växtnäring. Läs mer >

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare.
Läs mer >

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

 Torsdagar 09.00 12.00