Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Om krisen kommer, behöver fler av oss kunna odla vår egen mat. För att öka vår självförsörjningsgrad behövs kunskap om hållbara odlingsmetoder och en bro mellan lantbruket och fritidsodlingen.

Läs mer >

Har du växter som du misstänker skadats av bekämpningsmedel? Svara på vår enkät och ladda ner en bild på din skadade växt, så hjälper du oss att få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlet klopyralid och andra närbesläktade ämnen. Viktig information för att påverka beslutsfattare att förbjuda pyraliderna. 

Läs mer >

Varje år delar folkbildningsprojektet Rikare trädgård ut utmärkelsen Årets rikare trädgård. 2023 går den till Anders Henriksson i Jonstorp, som under pandemin bestämde sig för att dokumentera allt liv han kunde hitta i sin trädgård. Det gick långt bättre än han hade trott.

Läs mer >>

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv
Trädgårdsrådgivningen öppen 18-20.00 hela juli

i fokus

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare.

Läs mer >

Är du företagare inom trädgård och vill arbeta med att bekämpa parkslide? Bli då certifierad parkslidebekämpare. 

Vi erbjuder nu företagare inom trädgård en tvådagars påbyggnadsutbildning för att kunna bekämpa parkslide enligt metoder som baseras på forskningsevidens.

Läs mer & anmäl dig >

Parkslide är en stor, flerårig, snabbväxande växt med bambulik­nande skott. Den finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som trädgårdsväxt men anses idag vara en av världens värsta invasiva växter av International Union for Conservation of Nature, IUCN. Den syns ofta växa längs vattendrag, vägar och i trädgårdar.

Läs mer om hur du bekämpar den >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

APRIL-JUNI: Torsdagar 9.00-12.00 och 18.00-20.00
JULI: Torsdag 18.00-20.00
AUGUSTI-SEPTEMBER: Torsdagar 9.00-12.00 och 18.00-20.00
OKTOBERMARS: 
Torsdag 09.00-12.00

Om invasiva främmande växter
JUNI-SEPT tisdagar 13.00-15.00