Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Misstänker du att dina växter har skadats av pyralider? Rapportera gärna till oss på FOR, med information om misstänkt bekämpningsmedel i påsjordar, häst-, ko- och hönsgödsel samt kompostjord, som kan ha orsakat växtskador. Dela dina observationer i enkäten om du drabbats.

Läs mer >>

När en invasiv främmande växt breder ut sig i landskapet får det stora konsekvenser för den biologiska mångfalden eftersom våra inhemska växter inte klarar av konkurrensen. Detta påverkar därmed även insekter och djurlivet. 
Läs mer >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Blomsterlupin är ett av de allvarligaste hoten mot våra inhemska ängsblommor och därmed också mot den biologiska mångfalden. Där växten breder ut sig och bildar stora bestånd, som till exempel längs våra vägar, trängs inte bara andra växter bort utan jordförhållandena förändras också markant genom att den binder kväve. 

Läs mer >

Nu bryter den snart igenom marken! Den kan kännas igen på sina köttiga, röda skott med stora spadformade blad med spetsar. Det bästa sättet att undvika spridning är att låta den vara!

Läs mer >>

Bli medlem i någon av våra föreningar! Du kan bli medlem i den förening som intresseradr dig mest, som du tycker är viktigast eller vars inriktning du vill lära dig mer om.  Du kan naturligtvis bli medlem också för att stötta FORs arbete med att företräda fritidsodlarna i Sverige.
Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider

APRIL SEPT: Torsdagar 9.0012.00 och  18.0020.00
JULI:  Torsdag 18.0020.00
OKTOBER MARS: Torsdag 09.00 12.00