Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Har du växter som du misstänker skadats av bekämpningsmedel? Svara på vår enkät och ladda ner en bild på din skadade växt, så hjälper du oss att få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlet klopyralid och andra närbesläktade ämnen. Viktig information för att påverka beslutsfattare att förbjuda pyraliderna. 

Läs mer >

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare.
Läs mer >

Efterlysning för analys av pyralider i hönsfoder och hönsgödsel. Provtagning för pyralid-undersökning genomförs av FOR. Vill du delta i undersökningen? Svara på frågorna i vår enkät >>

 

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Parkslide är en stor, flerårig, snabbväxande växt med bambulik­nande skott. Den finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som trädgårdsväxt men anses idag vara en av världens värsta invasiva växter av International Union for Conservation of Nature, IUCN. Den syns ofta växa längs vattendrag, vägar och i trädgårdar.

Läs mer om hur du bekämpar den >

Redan 2020 konstaterades att pyralider som används i lantbruket kunde orsaka skador på fritidsodlares växter. Sen dess har kunskapen om pyraliderna byggts på. Allt fler odlare känner till problematiken, pyralider kan detekteras i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i det konventionella lantbruket, som används av fritidsodlare som växtnäring. Läs mer >

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

 Torsdagar 09.00-12.00 och 18-20.00