Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Här kan du under fyra dagar få ny kunskap och många idéer för hem och trädgård samt handla till trädgård, balkong, kolonilott, odling och utemiljö.

Rådgivningsgatan ställer du frågor om fritidsodling till föreningens rådgivare, medlemsorganisationer och ett antal andra kunniga utställare. 

Läs mer >

Yrkesseminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 30 mars–2 april på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Välj ett eller flera seminarier om Optimera komposteringen, Slow flowers-hållbar samverkan, Nyaste metoden för träd i offentlig miljö och Skötsel av historiska trädgårdar.

Läs mer >

Odlarprofilerna Sara Bäckmo och Börje Remstam tar oss med till sina respektive täckodlingar, där de odlar i samklang med naturens och mikrolivets rytm genom att täcka jorden med organiskt material. De delar med sig av sina bästa tips samt svarar på frågor. Lördagsseminarie på Nordiska trädgårdar den 1 april.
Läs mer >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Eller har du köpt lagerträd, myrten och nerium som ser ut att vissna trots att du sköter dem perfekt? Du kan ha råkat ut för en fruktad skadegörare vid namn Xylella fastidiosa som kan angripa mer än 600 olika växtslag, främst medelhavsväxter

Läs mer >>

En aktuell lärobok om invasiva främmande växter i Sverige har nu tagits fram och vänder sig till både yrkesverksamma, vuxna studenter inom området och gymnasieelever. Boken ger en god grund till ämnet med början i en genomgång av Artdatabankens riskklassificering (Strand et al. 2018).
Läs mer >

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

 Torsdagar 09.00 12.00