Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Seminarier med olika teman och olika samarbetspartners. Läs detaljprogram och gör anmälan senast 18 mars. 

  • Kyrkogårdens häckar
  • Den ätbara parken
  • Framtidens växtbäddar 
  • Biologisk mångfald – förutsättningar i staden

Läs mer >

Bli medlem i någon av våra föreningar! Du kan bli medlem i den förening som intresserar dig mest, som du tycker är viktigast, eller vars inriktning du vill lära dig mer om. Du kan naturligtvis bli medlem också för att stötta FORs arbete med att företräda fritidsodlarna i Sverige.
Läs mer >

Den perfekta platsen för alla  odlingsentusiaster! 31 mars till 3 april 2022 kan du handla till trädgården, balkongen, kolonilotten och odlingen samt få med dig massor av ny kunskap och idéer för hem och trädgård. FOR driver rådgivningsgatan där du kan ställa frågor om allt som rör fritidsodling. 
Läs mer >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Pyralidaffären handlar om hur rester av växtskyddsmedlen klopyralid och aminopyralid upptäcktes i växtnäringar (2020) och organisk gödsel (2021). FORs utredning, Rester av  bekämpningsmedel i växtnäring, har genomförts för organisationens egna medel. Läs mer >>

Läs hela rapporten “5 miljoner fritidsodlare har stor effekt på de svenska miljökvalitetsmålen” >>

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Vi har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, klopyralid och glyfosat. 
Läs mer >

Ring eller maila dina frågor om trädgård och få svar av våra rådgivare

Öppettider

APRIL SEPT: Måndag–torsdag 9.0012.00 Måndag 18.0020.00 Torsdag 18.0020.00
JULI: Endast måndag torsdag 18.0020.00
OKTOBER MARS: Endast tisdag torsdag 09.00 12.00