Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

För att få bättre insikter i svenskarnas odlingsvanor har vi på FOR beställt en undersökning från Novus. Vi har frågat
1 500 personer i åldrarna 18–84 år om deras möjligheter till självförsörjning och deras inställning till miljö- och klimatfrågor. Här presenterar vi några resultat som sticker ut, och i oktober kommer en mer djupgående rapport om fritidsodlingens omfattning.

Läs mer >

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Du som vill stödja oss i det arbetet ser vi gärna som medlem i någon av våra 20 föreningar. Varmt välkommen!

Läs mer >

Vi anser att betänkandet behöver kompletteras med fler medborgarcentrerade strategier. En plan för livsmedelsberedskap kan inte enbart handla om vad staten kan göra, utan hur civilsamhället, varje individ kan bidra. Endast genom att inkludera alla delar av samhället kan vi skapa en stabil och hållbar livsmedelsberedskap för framtiden. 

Läs mer >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv
Trädgårdsrådgivningen aktuella öppettider >>

i fokus

I den här podden pratar vi om trädgård och glädje, blommor, grönsaker, gödsel, jord, design, årstider, livsmedelsberedskap, fröodling, skogsträdgård, trädgårdskonst, och täckodling och kanske lite till.

Läs mer >

Tanken på tomma butikshyllor kan verka avlägsen. Men en torr sommar 2018, följt av översvämningar och en pandemi, har påmint oss om vår sårbarhet. På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar den 21 mars samlades en panel för att diskutera hur fritidsodlare kan bidra till Sveriges livsmedelsberedskap.

Läs mer >

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare.

Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

JANUARI-JUNI: Torsdagar 9.00-12.00
AUGUSTI-DECEMBER: Torsdagar 9.00-12.00