Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Det surrar och fladdrar överallt bland grönsaks- och bärodlingarna och i gräsmattan där vitklövern tillåts gå i blom. Med sin fyraåriga son Ossian utforskar Ronny Fritsche trädgården, skördar ätbart och förundras över allt det liv som anlänt…
Läs mer >

Vi har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, klopyralid och glyfosat. 
Läs mer >

Nyttodjur får bästa möjliga förhållanden i nyttodjurparker. Tvestjärtar och nyckelpigor kan göra stor nytta för äppelodlaren genom att äta löss och bin, skalbaggar och andra flygande insekter ser till att pollinera blommorna …
Läs mer >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Har du växter som du misstänker skadats av gödselmedel? Svara på vår enkät och ladda ner en bild på din skadade växt, så hjälper du Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, att få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedel och vad de orsakar.
Svara på enkät >
Läs mer >

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Växtskydd är alla de åtgärder som kan vidtas för att skydda våra växter och trädgårdar från skador. Kunskap om växtskydd är viktig för att skörden ska bli stor och trädgården vacker. Grunden i hållbart växtskydd är att jobba förebyggande och få växterna att trivas och slippa stress för då kan de motstå angrepp av skadegörare bättre.
Läs mer >

Ring eller maila dina frågor om trädgård och få svar av våra rådgivare

Öppettider

APRIL SEPT: Måndag–torsdag 9.0012.00 Måndag 18.0020.00 Torsdag 18.0020.00
JULI: Endast måndag torsdag 18.0020.00
OKTOBER MARS: Endast tisdag torsdag 09.00 12.00

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!