Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Vi stödjer behovet av en moderniserad livsmedelsberedskap för att garantera tillgång till mat för hela befolkningen och välkomnar förslagen om tydligare ansvarområden för våra myndigheter.  

Läs mer >

I den här podden pratar vi om trädgård och glädje, blommor, grönsaker, gödsel, jord, design, årstider, livsmedelsberedskap, fröodling, skogsträdgård, trädgårdskonst, och täckodling och kanske lite till.

Läs mer >

Är du företagare inom trädgård och vill arbeta med att bekämpa parkslide? Bli då certifierad parkslidebekämpare. 

Vi erbjuder nu företagare inom trädgård en tvådagars påbyggnadsutbildning för att kunna bekämpa parkslide enligt metoder som baseras på forskningsevidens.

Läs mer & anmäl dig >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv
Trädgårdsrådgivningen aktuella öppettider >>

i fokus

Privata trädgårdar är en viktig men svåråtkomlig miljö att inventera i, så Jordbruksverket har tagit hjälp av oss fritidsodlare. Genom att vi hjälps åt med att inventera kan vi få en bred täckning och ha en större chans att hitta nya skadegörare. Det är viktigt för att vi ska kunna skydda svenska odlingar.

Läs mer >

Tanken på tomma butikshyllor kan verka avlägsen. Men en torr sommar 2018, följt av översvämningar och en pandemi, har påmint oss om vår sårbarhet. På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar den 21 mars samlades en panel för att diskutera hur fritidsodlare kan bidra till Sveriges livsmedelsberedskap.

Läs mer >

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare.

Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

JANUARI-JUNI: Torsdagar 9.00-12.00
AUGUSTI-DECEMBER: Torsdagar 9.00-12.00