Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

En aktuell lärobok om invasiva främmande växter i Sverige har nu tagits fram och vänder sig till både yrkesverksamma, vuxna studenter inom området och gymnasieelever. Boken ger en god grund till ämnet med början i en genomgång av Artdatabankens riskklassificering (Strand et al. 2018).
Läs mer >

Eller har du köpt lagerträd, myrten och nerium som ser ut att vissna trots att du sköter dem perfekt? Du kan ha råkat ut för en fruktad skadegörare vid namn Xylella fastidiosa som kan angripa mer än 600 olika växtslag, främst medelhavsväxter

Läs mer >>

Misstänker du att dina växter har skadats av pyralider? Rapportera gärna till oss på FOR, med information om misstänkt bekämpningsmedel i påsjordar, häst-, ko- och hönsgödsel samt kompostjord, som kan ha orsakat växtskador. Dela dina observationer i enkäten om du drabbats.

Läs mer >>

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Bli medlem i någon av våra föreningar! Du kan bli medlem i den förening som intresserar dig mest, som du tycker är viktigast eller vars inriktning du vill lära dig mer om.  Du kan naturligtvis bli medlem också för att stötta FORs arbete med att företräda fritidsodlarna i Sverige.
Läs mer >

Blomsterlupin är ett av de allvarligaste hoten mot våra inhemska ängsblommor och därmed också mot den biologiska mångfalden. Där växten breder ut sig och bildar stora bestånd, som till exempel längs våra vägar, trängs inte bara andra växter bort utan jordförhållandena förändras också markant genom att den binder kväve. 

Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider

APRIL SEPT: Torsdagar 9.0012.00 och  18.0020.00
JULI:  Torsdag 18.0020.00
OKTOBER MARS: Torsdag 09.00 12.00