Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

I mars är det åter dags för årets trädgårdsmässa i Stockholm.
FOR arrangerar där fem yrkesseminarier, föreläsningarna på Kunskapsscenen samt den traditionella Rådgivningsgatan, en samlingspunkt för alla vetgiriga mässbesökare och fritidsodlare. På FOR-torget kan man lyssna och se trädgård i praktiken. 

Läs mer & köp biljett >

Seminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar 21 –22 mars på Stockholmsmässan. I år om nya rön om beskärning, dagvatten som resurs, hållbara kontrollmetoder för parkslide och en kunskapsdag med fokus på buskar. Varmt välkomna!

Läs mer och boka din plats >>

Lördagsseminarium  23 mars kl. 14.00 på Nordiska Trädgårdar. 

Möt Ulf Nordfjell i ett samtal med Christel Kvant om de utmaningar vi trädgårdsodlare står inför med ett förändrat klimat. Självklart bjuder han också på berättelser från skapandet av sina mest fantastiska trädgårdar och parker från norr till söder.

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv
Trädgårdsrådgivningen aktuella öppettider >>

i fokus

Om krisen kommer, behöver fler av oss kunna odla vår egen mat. För att öka vår självförsörjningsgrad behövs kunskap om hållbara odlingsmetoder och en bro mellan lantbruket och fritidsodlingen.

Läs mer >

Är du företagare inom trädgård och vill arbeta med att bekämpa parkslide? Bli då certifierad parkslidebekämpare. 

Vi erbjuder nu företagare inom trädgård en tvådagars påbyggnadsutbildning för att kunna bekämpa parkslide enligt metoder som baseras på forskningsevidens.

Läs mer & anmäl dig >

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare.

Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

JANUARI-JUNI: Torsdagar 9.00-12.00
AUGUSTI-DECEMBER: Torsdagar 9.00-12.00
Om invasiva främmande växter
JUNI-SEPT tisdagar 13.00-15.00