Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

Varje år delar folkbildningsprojektet Rikare trädgård ut utmärkelsen Årets rikare trädgård. 2023 går den till Anders Henriksson i Jonstorp, som under pandemin bestämde sig för att dokumentera allt liv han kunde hitta i sin trädgård. Det gick långt bättre än han hade trott.

Läs mer >>

Har du växter som du misstänker skadats av bekämpningsmedel? Svara på vår enkät och ladda ner en bild på din skadade växt, så hjälper du oss att få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlet klopyralid och andra närbesläktade ämnen. Viktig information för att påverka beslutsfattare att förbjuda pyraliderna. 

Läs mer >

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare.

Läs mer >

Kunskap om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv
Trädgårdsrådgivningen öppen 18-20.00 hela juli

i fokus

Är du företagare inom trädgård och vill arbeta med att bekämpa parkslide? Bli då certifierad parkslidebekämpare. 

Vi erbjuder nu företagare inom trädgård en tvådagars påbyggnadsutbildning för att kunna bekämpa parkslide enligt metoder som baseras på forskningsevidens.

Läs mer & anmäl dig >

Parkslide är en stor, flerårig, snabbväxande växt med bambulik­nande skott. Den finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som trädgårdsväxt men anses idag vara en av världens värsta invasiva växter av International Union for Conservation of Nature, IUCN. Den syns ofta växa längs vattendrag, vägar och i trädgårdar.

Läs mer om hur du bekämpar den >

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.

Läs mer >

Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra rådgivare på mail eller telefon.

Öppettider telefon 018-15 26 00

APRIL-JUNI: Torsdagar 9.00-12.00 och 18.00-20.00
JULI: Torsdag 18.00-20.00
AUGUSTI-SEPTEMBER: Torsdagar 9.00-12.00 och 18.00-20.00
OKTOBERMARS: 
Torsdag 09.00-12.00

Om invasiva främmande växter
JUNI-SEPT tisdagar 13.00-15.00