Vi värnar den hållbara odlingen
och sprider kunskap inom trädgårds-
och fritidsodling. 

nyheter

Intervju med en expert om vilka åtgärder som fungerar för vildbin och vad man bör undvika, även gällande en del av de vanliga bihotellen i handeln. 
Läs mer >

Klopyralid används mot ogräs i bland annat sockerbetsodling och har visat sig ge svåra växtskador när sockerbetsrester används som gödselmedel av många tillverkare av växtnäring.
Läs mer >

Är du verksam inom trädgård, park och landskap? FOR arrangerade fem digitala yrkesseminarier på Nordiska Trädgårdar i år. 
Läs mer
>

Rådgivning om invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden

”Hur slipper jag ogräs?”
”Vilken matjord är bäst?”
”Hur beskärs perenner?”

Sök goda råd i vårt stora kunskapsarkiv

i fokus

Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor, avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården, uppstår stora problem inte minst för den biologiska mångfalden.
Läs mer >

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.
Läs mer >

Växtskydd är alla de åtgärder som kan vidtas för att skydda våra växter och trädgårdar från skador. Kunskap om växtskydd är viktig för att skörden ska bli stor och trädgården vacker. Grunden i hållbart växtskydd är att jobba förebyggande och få växterna att trivas och slippa stress för då kan de motstå angrepp av skadegörare bättre.
Läs mer >

RÅDGIVNING

Ring eller maila dina frågor om trädgård och få svar av våra rådgivare

Öppettider

APRIL SEPT: Måndag–torsdag 9.0012.00 Måndag 18.0020.00 Torsdag 18.0020.00
JULI: Endast måndag torsdag 18.0020.00
OKTOBER MARS: Endast tisdag torsdag 09.00 12.00