Snigelbekämpning

För att som privatperson på ett enkelt sätt kunna förhindra spridning av sniglar och snigelägg skall stor försiktighet iakttagas i samband med nyinköp och
förflyttning av växter,  växtmaterial och redskap

FOR arbetar aktivt med frågan om bekämpning av den spanska skogssnigeln och håller sig uppdaterade och förmedlar de senaste rönen inom ämnet. Under flera år har vi arbetat för att berörda myndigheter, kommuner med flera ska ta frågan om spanska skogssnigelns utbredning på allvar och i likhet med Norge anta en nationell handlingsplan.

Vi har ett faktablad om hur du bekämpar den spanska skogssnigeln, utgivet  tillsammans med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Faktabladet ger information om snigeln och hur den bäst bekämpas. Faktablad Snigel

Har du problem med sniglar kan du ringa våra trädgårdsrådgivare på telefon 018-15 26 00 eller maila till radgivning@for.se