Snigelbekämpning

För att som privatperson på ett enkelt sätt kunna förhindra spridning av sniglar och snigelägg skall stor försiktighet iakttagas i samband med nyinköp och förflyttning av växter,  växtmaterial och redskap.

Spansk skogssnigel

FOR arbetar aktivt med frågan om bekämpning av den spanska skogssnigeln och håller sig uppdaterade och förmedlar de senaste rönen inom ämnet. Under flera år har vi arbetat för att berörda myndigheter, kommuner med flera ska ta frågan om spanska skogssnigelns utbredning på allvar och i likhet med Norge anta en nationell handlingsplan.

Vi har ett faktablad om hur du bekämpar den spanska skogssnigeln, utgivet  tillsammans med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Faktabladet ger information om snigeln och hur den bäst bekämpas. Faktablad Snigel >>

Har du problem med sniglar kan du ringa våra trädgårdsrådgivare på telefon 018-15 26 00 eller maila till radgivning@for.se

Rapportera fynd av svarthuvad snigel

Om du hittar svarthuvad snigel i naturen eller i din trädgård är det till stor hjälp att du rapporterar det till Artportalen och myndigheterna via invasivaarter.nu. Det är viktigt att man med rapporten bifogar bilder av arten. Notera att denna art är sensommar- och höstlevande och hittas nästan aldrig före mitten av juli. Sniglar med svart huvud som hittas tidigare än juli är nästan alltid varianter av andra arter.

I oktober är det säsong för att upptäcka och rapportera svarthuvad snigel, för då är de tillräckligt stora. Arten rapporterades första gången 2019 och finns nu på flera platser i landet. Den är troligtvis invasiv och för att följa spridningen behöver Naturvårdsverket få in rapporter om var den finns. Den hittas mest i trädgårdar och oftast är det många sniglar på samma yta. 

Informera gärna andra om att de kan bidra till att stoppa spridningen av svarthuvad snigel genom att

  • rapportera upptäckter till invasivaarter.nu
  • ta bort och avliva sniglar man hittar på sin egen tomt.

Här kan du läsa mer om den svarthuvade snigeln >>