Sådd i krukor

Fråga: Min tanke är att så rosenskära i en stor låda eller kruka där de ska växa hela sommaren. Behöver man ha såjord till allt man sår i krukor? Det har man ju  inte på friland. Ska så grönsaker i odlingslådor, ska jag ha såjord i översta lagret där, och i så fall är det  för att plantan blir bättre då?

Svar: Såjord innehåller mindre mängd näring i jämförelse med plantjord. Ett frö behöver inte så mycket näring när det ska gro och komma upp utan det är plantorna som behöver det. Groningsprocessen kan till och med hämmas av mycket näring. Därför rekommenderar man såjord till sådd/uppkomst och plantjord när det handlar om skolning, inkrukning och plantering av plantor. Det brukar oftast gå bra att så frön även direkt i odlingslådor med plantjord. Ett bra tips är att dra upp rader i odlingslådorna och lägga (strö ut) såjord i raderna och så fröna där. Då kommer fröet att gro i såjord och sedan växer plantorna i plantjord.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar