Täckodling

Fråga: Vad är täckodling?

Svar: Täckodling eller marktäckning innebär att jorden alltid är täckt med organiskt material. Materialet kan vara gräsklipp, ogräs, skörderester, löv, halm, ensilage. Daggmaskar, bakterier, svampar och andra mikroorganismer trivs där det finns organiskt material. Organismerna i jorden skapar en mullrik, näringsrik och lucker jord av det organiska materialet som jorden är täckt med. I den typen av jord trivs växternas rötter riktigt bra. Läs mer om täckodling på FOBO´s hemsida http://www.fobo.se

 

Marek Rolenec, FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling 2019

 

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar