Behövs alla gödselmedel?

Fråga: Det finns så många gödselmedel i butiken. Behövs alla dessa medel för att det ska växa i trädgården?

Svar: Egentligen inte. För enligt Tom Ericsson som är docent vid institutionen för stad och land (SLU) behöver alla växter samma grundämnen. Det finns 100 grundämnen på vår planet. Och det är 14 grundämnen som är livsviktiga för våra växter. Förhållandet mellan dessa är det samma oavsett växt.

Vill man lära sig mer om förhållandet mellan olika grundämnen kan man läsa mer på Gröna rader´s hemsida https://gronarader.se/tradgard/godsla-ratt/. Och vill man få en förståelse för hur allt hänger ihop för att verkligen kunna ge växterna en bra förutsättning finns det ett särtryck hos Riksförbundet Svensk Trädgård som heter Växtbiologi och är skrivet av Tom Ericsson. http://www.tradgard.org/tidningen/sartryck/index.html

I princip behöver man inte köpa någon jordförbättringsprodukt eller näring. För flytande näring tillverkad av nässlor eller annan grönmassa innehåller rätt näringsämnen. Och vattnar man med det när växten är ung och sedan låter den vissnande växtmassan ligga kvar kring växterna blir de självförsörjande med tiden. Bryter man det här kretsloppet eller placerar en växt i för växten fel typ av jord. Eller placerar växten i en begränsad jordvolym (krukor). Jorden har blivit felbehandlad i samband med byggnation eller liknande. Då behövs mer jordförbättringsprodukter och växtnäring för att lyckas.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar