Medarbetare

På kansliet finns två medarbetare på halvtid respektive deltid, en sekreterartjänst och en kommunikatör. 

Tidsbegränsade informationsprojekt som drivs av FOR är ett kunskapsprojekt gällande invasiva främmande arter, ett projekt om karantänskadegörare samt Rikare Trädgård.

Ulf Nilsson

Hortonom, AGr. Dr

Sekreterare FOR.
Ansvarar för kontakter med medlemsföreningarna, omvärldsbevakning och trädgårdsrådgivning.
e-post ulf.nilsson@for.se
Telefon 08-556 930 81

Pia af Rolén

Kommunikatör 

e-post pia.af.rolen@for.se
info@for.se
Telefon 08-556 930 84

Lise-lotte Björkman

Projektledare

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar
e-post lise-lotte.bjorkman@for.se
Mobil 070-293 30 85

bibbi bonorden

Projektledare

Kunskapsprojekt invasiva främmande arter
e-post bibbi.bonorden@for.se
Mobil 0703-193 898

henrik bodin

Projektledare

Projekt karantänskadegörare och frågor- och svarsdatabas
e-post henrik.bodin@tradgard.org

ingrid rogblad

Projektledare

Rikare Trädgård
e-post ingrid.rogblad@for.se
Mobil 0704-549406

erik hansson

Projektledare

Rikare Trädgård
e-post erik@natursidan.se 
Mobil 0730 385 185