Jordförbättra

Fråga: I trädgården finns en lång odlingslåda ungefär som fyra pallkragar lång. Jorden känns utarmad och ser mest ut som sand och lera. Jorden är hård och kompakt. Hur jordförbättring jag?? Behöver allt tas bort och fylla på med nytt. Eller går det att förbättra jorden med barkmull, kompostjord, gödsel, planteringsjord och blanda runt? Hur mycket av allt ska man ha i?

Svar: Nej jorden behöver inte alls bytas ut. Det som finns är nog en bra grund av mineraljord. Den behöver förbättras med organiskt material, mullämnen. Och allt du nämner går utmärkt att fylla på med. Räkna med att lägga på ett ca 10 cm tjockt lager av organiskt material (kompost, barkmull m.m.) varav ca 1/4 naturgödsel. Blanda ner materialet ca 10 centimeter i den befintliga jorden. Beroende på hur näringskrävande växter du tänker odla kan även gödselvattning behövas under säsongen.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar