Sveriges konsumenter

Sveriges Konsumenter bildades 1992 i samband med EU-inträdet för att stärka konsumenternas roll i Sverige och EU och arbetar för ett hållbart samhälle där konsumentens rätt och röst är stark.

FOR är en av Sveriges Konsumenters 20 medlemsorganisationer och där driver vi frågor som berör fritidsodlarnas konsumentskydd. 

https://www.sverigeskonsumenter.se/