Bildas det metangas i bokashi?

Fråga:
Det är så många som använder sig av bokashi och jag undrar dels om det inte borde bli en del metangas då bokashin är syrefri och så undrar jag vilka brister som bokashi kan medföra. Jag förstår att det beror på vad man har i sin hink men är det ofta brist på något särskilt i bokashi t ex mineraler eller spårämnen…? 

Svar;
Det stämmer att vid normalt pH-värde bildas ofta metangas när organiskt material omvandlas i syrefattig miljö. Men vid lågt pH-värde tar mjölksyrabakterierna över och de metangasbildande bakterierna trängs undan. En rätt behandlad bokashi får lågt pH-värde vilket betyder att det bara bildas mjölksyrande bakterier. Och därmed bildas ingen metangas. När det gäller näring så är det svårt att säga något. För det är precis som du skriver beroende på vad man stoppar i bokashin. För att faktiskt veta måste man göra en analys. Det jag har hört från personer som använder bokashi så verkar det sällan bli brist på något specifikt näringsämne. 

Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare FOR, april 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar