Gödsla med biokol

Fråga: Är det alltid positivt att tillföra biokol?

 

Svar: Det går inte att ge ett enkelt svar på frågan. För det beror lite på vilka aspekter man tar med i svaret. Tänker man miljöpositivt är det positivt om biokolen är framställd av produkter (trädrester, spannmålsrester, trädgårdsavfall eller tång) som vuxit i närområdet och inte åkt långt med lastbil. Då bidrar biokolgödslingen till att sänka mängden koldioxid i luften. Så positiv effekt på miljön får man även om produkten inte gör så att växterna växer bättre. När det gäller biokolens eventuellt negativa tungmetalleffekter på jorden, så finns det i dagsläget för lite fakta. Så det går inte att säga något där innan nya forskningsresultat kommer.

Ser man till odlingsresultat så har biokolen störst effekt på dåliga magra jordar. Det är därför som man ofta nämner Terra Preta de Indio (den svarta jorden) i Amazonas. För jorden i området är väldigt sandig och mager. När det sedan har tillförts biokol under lång tid på det området har produktiviteten ökat markant. I Sverige har vi överlag väldigt bra jordar. Så här får vi inte alltid den stora positiva effekt som man gärna vill tillskriva biokolen. Trots det är det positivt att tillföra biokol för man får på sikt en bättre odlingsjord. Tillför man biokol på en sandig jord får man en jord som kan hålla vatten och näring längre. Växterna klarar torrperioder bättre och vi behöver inte tillföra lika mycket vatten och näring. Använder man biokol på lätta lerjordar får man en jord som blir strukturstabilare. Det betyder att växtrötterna kommer trivas bättre. Vilket i sin tur ger friskare växter. Tillför man biokol till leriga jordar som är tunga och blöta får man en luftigare och torrare jord. Risken för syrebrist eller frysskador på rötterna minskar.

Det förekommer olika typer av biokol på marknaden. Vissa rekommenderar även grillkol som biokol. Grillkol ska inte användas som biokol eftersom grillkolen har framställts vid lägre temperatur. Det ger då en kolprodukt med lägre pH-värde och ett högre innehåll av tungmetaller. När det sedan gäller biokol så finns det laddad biokol och oladdad biokol. Det kan jämföras med ett vanligt batteri. Biokolen ska hela tiden laddas upp för att kunna utföra ett bra arbete i marken. På sandiga jordar ska man tillföra laddad biokol som laddas med ny näring varje år, annars kan man få näringsbrist. På leriga jordar kan man tillföra oladdad biokol för där finns ofta mycket näring i marken och ibland för mycket näring. Tillför man oladdad biokol kommer biokolen hjälpa till att hålla kvar näringen i den näringsrika marken. Den optimala mängden biokol som ska tillföras enligt försök i odlingar är cirka 0,5 liter biokol per kvadratmeter. Behöver inte tillföras varje år men det är inte negativt att tillföra varje år. Odlar man i kruka är rekommendationen att tillföra 1 dl per 10 liter jord.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

 

 

By K.salo.85 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29973096

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar