FORs yrkesseminarier

21-22 mars 2024

for_logo_vit-1.png

Beskärning - nya rön

Torsdag 21 mars 9.10-12.30

Nya studier från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Alnarp ger information om bästa beskärningstidpunkt för bra övervallning och minst mörkfärgning av veden för några trädarter. Att beskära under JAS kanske inte är den bästa tidpunkten för alla träd och tidigare rekommendationer kan ifrågasättas.
seminarie 1

Parkslide – hållbara kontrollmetoder  

Fredag 22 mars 9.10-12.30

Parkslide orsakar allvarliga ekologiska och socioekonomiska problem och metoder för att kontrollera deras spridning är dyra. Bekämpningsmedel ses generellt som mindre hållbara och mer ekologiskt skadliga än alternativa metoder. Men är det så i verkligheten? Vad säger den senaste forskningen?
seminarie 3

Dagvatten – från problem till resurs

Torsdag 21 mars 13.30-16.40

Dagvatten var länge något vi bara grävde ned och ledde bort. Idag behövs fler alternativ för att hantera extremväder med skyfall och torkperioder, ökad förtätning och hårdgörning av utemiljöer tillsammans med krympande livsmiljöer för biologisk mångfald. På vilka sätt kan vi fördela och fördröja stora vattenmassor ?
seminarie 2

Med buskar i fokus – en kunskapsdag

Fredag 22 mars 9.10-12.30 och 13.30-16.30

Ta tillfället i akt och ge buskarna en heldag. Framstående experter inom området bjuder på all sin kunskap och lyfter buskavändningen i våra gröna miljöer till en ny nivå. Genom att lära oss mer om hur buskarna fungerar ökar dess betydelse och ändamålsenliga användning i alla våra gröna miljöer.
sem 4 & 5

Seminarierna

Yrkesseminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 21 mars – 24 mars i Stockholmsmässans rymliga konferenssalar. Om och endast om mässan måste ställas in ges seminarierna digitalt. 

Anmälan
Ni anmäler er via FORs hemsida for.se och anmälningstiden är förlängd till  18 mars förutom för beskärningsseminariet som är fullsatt.

Fyll i alla uppgifter som namn, företag/organisation, e-post och mobilnummer och ange rätt faktureringsadress för er organisation och avdelning. Kontrollera den innan!

För e-fakturering anger ni det organisationsnummer som motsvarar ert kostnadsställe och/eller GLN-kod i anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare från ert företag/organisation.

Efter er anmälan får ni en automatisk bekräftelse med information om ert seminariedeltagande och rabattkod för fritt inträde till trädgårdsmässan. Ni använder koden och registrerar er online via mässans hemsida för att få inträdesbiljett till själva trädgårdsmässan. Ert seminariedeltagande prickas av vid konferensrummet.

Kostnad
Varje seminarium kostar 1 490 kr per person. Studentpriset är 990 kr. Ingen moms debiteras. Fika under pausen och inträde till trädgårdsmässan ingår. Går man på båda busk-seminarierna på fredag ingår lunch på utställarrestaurangen. Matkupong får ni vid seminariet.

Läs mer om trädgårdsmässan på for.se och på tradgardsmassan.se

Frågor
lise-lotte.bjorkman@for.se  070-293 30 85

Välkomna!

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ordnar rådgivningsgatan, föreläsningsprogram, lördagsseminarium  samt de yrkesinriktade seminarierna under trädgårdsmässan. 

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och organisationer som alla har anknytning till fritidsodlingen i landet. Här finns kunskap och engagemang och svar på era trädgårdsfrågor.

På mässans öppna scener ges föredrag under hela mässan. Stockholmsmässan arrangerar programmet på Inspirationsscenen och FOR på Kunskapsscenen och på FOR-torget. Här föreläsare intresseföreningarna om sina specialområden.  

På lördagen ges seminariet Trädgårdar  – genom årstider och ett förändrat klimat med Ulf Nordfjell och Christel Kvant.

Utställarna på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsområden och många bra mässerbjudanden utlovas.