Kaffesump är det bra?

Fråga: Det tipsas ofta om att det är bra att använda kaffesump och krossade äggskal som gödning till sina växter. Stämmer det eller är det en myt?

Svar: Att använda kökets restprodukter i trädgården är bra både för plånboken och miljön. Sedan är det inte säkert att de har den stora positiva effekten på våra växter som man vill tro. 

När det gäller äggskal så består de av kalciumkarbonat. Och kalcium är ett viktigt ämne för våra växter. Teoretiskt sätt är äggskal bra för våra växter. Problemet är att makro- och mikroorganismer i jorden har väldigt svårt för att bryta ner äggskalen till sina beståndsdelar, så kalciumet blir växttillgängligt. Därför får vi se äggskal som en strukturförbättrare i våra trädgårdsjordar eller som ett bra dränerande material i botten på blomkrukor, urnor och lådor. Har man problem med åkersork eller vattensork är det bra att samla äggskal och musselskal. Krossa dessa och blanda i jorden kring de nysatta träden och buskarna. Då är chansen större att sorkarna låter växterna vara i fred. Krossar man äggskalen och lägger kring grönsaksplantorna är chansen stor att sniglarna väljer en annan väg och växt.  

När det gäller kaffesump så blir det hela mer komplicerat. I en analys som en av rådgivarna på Riksförbundet Svensk Trädgård lät göra av olika sorters kaffesump och tesump (ej grönt te) 2011 (går att läsa om i Hemträdgården nr2 2011) visar det sig att alla dessa restprodukter innehåller näring. Ungefär lika mycket näring i procent som i kogödsel. Nackdelen är att te och kafferesterna också innehåller höga halter av tungmetaller som bly, kadmiun, krom och nickel. I undersökningar som gjorts i USA så visar det sig att kaffesumpen innehåller höga halter av koffein, tanniner och polyfenoler som alla i högre nivåer är skadliga för mikrolivet i jorden och vårt ekosystem. Slutsatsen i flera av dessa rapporter är att kaffesump kommer bäst till nytta som substrat för svampodling eller i maskkomposten. Daggmaskar har visat sig bli effektivare och arbeta mer när man blandar kaffesump i komposten. Och ska kaffesump spridas i trädgården eller blandas ner i jorden ska man göra det med försiktighet. Framgår inte några rekommendationer på mängder och hur ofta.

På följande länkar finns mer information: 

https://for.se/fragor-och-svar/ar-det-bra-med-aggskal-i-jorden/

https://stud.epsilon.slu.se/8510/1/karlsson_c_150924.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/55631828.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar