Växtskydd

Växtskydd är alla de åtgärder som kan vidtas för att skydda våra växter och trädgårdar från skador. 

Kunskap om växtskydd är viktig för att skörden ska bli stor och trädgården vacker. Grunden i hållbart växtskydd är att jobba förebyggande och få växterna att trivas och slippa stress för då kan de motstå angrepp av skadegörare bättre. Lika viktigt är det att gynna naturliga fiender, som spindlar och nyckelpigor, i trädgården som kan hjälpa till att bekämpa skadegörare.