Växtskydd

Växtskydd är alla de åtgärder som kan vidtas för att skydda våra växter och trädgårdar från skador. 

Kunskap om växtskydd är viktig för att skörden ska bli stor och trädgården vacker. Grunden i hållbart växtskydd är att jobba förebyggande och få växterna att trivas och slippa stress för då kan de motstå angrepp av skadegörare bättre. Lika viktigt är det att gynna naturliga fiender, som spindlar och nyckelpigor, i trädgården som kan hjälpa till att bekämpa skadegörare.

FOR skriver kontinuerligt om växtskydd så att alla våra medlemsorganisationer ska få ta del av den kunskap som finns. Här är några av de senaste inläggen …

Växtskyddsmedel i fritidsodling >>

Faktablad om växtskyddsmedel i fritidsodling >>

Nyttodjur och nyttodjursparker >>

Undvik förgiftad jord och näring >>