Höstförberedelser i grönsakslandet

Fråga: I slutet av sommaren började jag anlägga ett grönsaksland i trädgården med ambitionen att kunna odla grönsaker, kryddväxter, potatis osv. nästa år. Grässvålen från grävningen lade jag upp och ner i avlånga “bäddar”. Ovanpå la jag gödsel.

Hur bör jag gå vidare nu för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför vårens odling? Vad bör ske innan frosten kommer? Och vad är det första jag ska göra i vår (och när)?
Har massor av löv på tomten, en varmkompost (som inte är helt brunnen) + två djurboxar med väldigt gammal halm och spilning från get och får. 

Svar: För att få en så bra aktiv jord som möjligt med stor biologisk mångfald. Är rekommendationen att gödsel som ligger ovanpå myllas ner i jordens översta 10 centimeter. Sedan täcks landet med lövet som finns på tomten. Gör det här så snart som möjligt för att få bästa möjliga aktivitet på alla markorganismerna. I vår när snön försvinner och solen kommer tillbaka är det en fördel att dra undan de lövrestser som finns kvar. Då kommer solens strålar ner till jordytan och värmer upp jorden snabbare. När det går att kratta i jordytan och få en jämn fin yta kan gärna ett tunt lager kompost tillföras. Mylla ner komposten i jordytan och därefter går det att så ut grönsaksfröna när jordtemperaturen är den rätta. På Runåbergs fröers hemsida finns en bra tabell över detta. https://www.runabergsfroer.se/?m=25.

Nästa höst gör ni samma sak igen. Tillför stallgödsel och blandar ner den i jorden. Lägger på ett lager med löv. Våren efter tas lövet bort och lite extra kompost tillförs. För varje år som detta görs ökar jordens förmåga att leverera näring och vatten till grönsakerna.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar