Hur jordförbättrar jag till perennerna?

FRÅGA: Jag har en gräsmatta som jag vill göra om till ett perennland. Jorden är sandig, hur ska jag förbättra jorden för att lyckas?

SVAR: Det låter som bra förutsättningar för en lyckad perennplantering. För att det ska bli riktigt bra behöver man först noga rensa bort alla fleråriga ogräs. Är det mycket ogräs i gräsmattan kan det vara aktuellt att ta bort de översta 10 cm av jorden och ersätta det med en jord som är fri från rotogräs (perenna ogräs). Är det mestadels gräs
i gräsmattan räcker det med att gräva ner grässvålen 10–15 cm under markytan. En helt vanlig spadvändning av jorden med andra ord. Gräs och rötter kommer att förmultna och bli till ny näring till perennerna i framtiden. Hur man ska förbättra den sandiga jorden beror på vilken typ av perenner man vill ha. Är önskemålet att plantera perenner som trivs i sandigare, torrare jordar på soligare platser behöver man inte förbättra jorden något nämnvärt. Är önskemålet att man ska sätta perenner som trivs i näringsrikare mer fuktighetshållande jordar måste sandjorden förbättras. Till mer torktåliga perenner räcker det ofta med att lägga på ett tunt lager kompost eller naturgödsel och sedan mylla ner det 10–15 cm i jorden. Då finns det en start för de nysatta perennerna. Och när de har kommit igång klarar de sig bra utan större insatser. Till de mer näringskrävande perennerna behöver det läggas på ett tjockare lager med kompost eller naturgödsel. Lagret får gärna vara 5–10 cm och det ska sedan blandas ihop med den sandiga jorden så det blir en 20 cm tjock, homogen jordblandning. Kommande vårar behöver man lägga på lite kompost eller barkmull kring perennerna för att hela tiden tillföra material som kan bygga upp jorden och som gynnar mikrolivet i jorden. Om man inte gör det, kommer de mer krävande perennerna inte att trivas och bli så fina som de skulle kunna bli. Och det blir problem med ogräs som trivs i näringsfattigare jordar.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 5 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar