Råd & kunskap

Allt sedan bildandet av FOR 1989 har tyngdpunkten för verksamhetet varit rådgivning och information om trädgårdsodling samt förmedling av aktuella forskningsresultat till allmänheten.

Idag märker vi av ett tydligt ökat trädgårdsintresse vilket gör vår uppgift att förmedla väl underbyggd kunskap än mer angelägen.

Friska tomater i korg

Pyralidaffären

Pyralidaffären handlar om hur rester av växtskyddsmedlen klopyralid och aminopyralid upptäcktes i växtnäringar (2020) och organisk gödsel (2021). FORs utredning, Rester av bekämpningsmedel i växtnäring, har genomförts för organisationens egna medel.
Läs mer >

Foto: Hans Ekeblad

Frågor & svar

I vår databas “Frågor & svar” samlar vi alla typer av trädgårdsfrågor. Svaren till frågorna utgår alltid från aktuell kunskap och erfarenhet när frågan ställdes. Därför är alla frågor märkta med årtal. Vi fyller kontinuerligt på med nya frågor och svar. Gamla frågor med missvisande svar tas bort eller korrigeras. Skapar något svar osäkerhet eller om det inte fanns svar på frågan, kontakta oss på radgivning@for.org
Läs mer >

Foto: Anette Beckström

Trädgårdsrådgivningen

Rådgivningsverksamheten på FOR är viktig för spridning av pålitlig trädgårdskunskap till allmänheten och våra medlemmar. Råden baseras på hållbara odlingsprinciper. Frågorna besvaras av trädgårdsrådgivare som finns på olika platser i landet. De har en utbildning och en bakgrund som gör dem väl lämpade att tillgodogöra sig och vidareförmedla forskningsresultat. 
Läs mer >

Copyright Lizzie Harper

Invasiva växter

Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor, avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården, uppstår stora problem inte minst för den biologiska mångfalden.

rikaretradgard

Rikare trädgård

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats. Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt.

Rikare Trädgård startades 2020 av Fritidsodlingens Riksorganisation tillsammans med Natursidan.se och är ett samarbete mellan flera odlings- och naturorganisationer.
Läs mer >

vaxtskydd

Växtskydd

Växtskydd är alla de åtgärder som kan vidtas för att skydda våra växter och trädgårdar från skador. Kunskap om växtskydd är viktig för att skörden ska bli stor och trädgården vacker. Grunden i hållbart växtskydd är att jobba förebyggande och få växterna att trivas och slippa stress för då kan de motstå angrepp av skadegörare bättre. Lika viktigt är det att gynna naturliga fiender, som spindlar och nyckelpigor, i trädgården som kan hjälpa till att bekämpa skadegörare. 
Läs mer >

fakta

Faktablad & rapporter

I Fritidsodlingens Riksorganisations faktablad och rapporter hittar du de senaste forskningsrönen om och fördjupningar om ämnen som relaterar till hållbar trädgårdsodling men även statistik om svensk fritidsodling.