Pyralidaffären

Pyralidaffären handlar om hur rester av växtskyddsmedlen klopyralid och aminopyralid (s.k. pyralider) upptäcktes i organiska växtnäringar (2020) och djurgödsel (2021) och orsakade skador på tusentals växter.

Spridningsvägar för pyralid från lantbrukets åkrar till fritidsodlarnas växter. Illustration, Emma Franzén

Pyralider har hittats i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i lantbruket, som används av fritidsodlare till växtnäring. FORs analyser har påvisat rester av klopyralid i ko-, häst-, får- och hönsgödsel och aminopyralid i majsstärkelse och kogödsel samt pikloram i hästgödsel. Det kan likaväl drabba fritidsodlare som köper organisk växtnäring på garden center, till de som har tillgång till stallgödsel, halm eller ensilage från ridskola eller lokalt lantbruk. Till och med odlare som använder hönsgödsel från egna höns, men som utfodras med inköpt foder, riskerar få växtskador.

Svt Rapport 2 juli 2023 >>

Pyralidproblem i fritidsodling odlingssäsongen 2023

Ulf Nilsson på Fritidsodlingens Riksorganisation har tagit fram en ny rapport om pyralid i hönsfoder och inrapporterade växtskador. FORs fleråriga uppföljning av pyralidproblematik har genom analyser påvisat pyralider i flera olika organiska råvaror. Till listan kan nu läggas ensilage och hönsfoder. Trots det begränsade antalet prover indikerar detta en potentiell risk för fritidsodlare som utfodrar sina höns med konventionellt odlat hönsfoder.

Har du växter som du misstänker skadats av bekämpningsmedel? Svara på vår enkät och ladda ner en bild på din skadade växt, så hjälper du oss att få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlet klopyralid och andra närbesläktade ämnen. Viktig information för att påverka beslutsfattare att förbjuda pyraliderna. 

Lär dig känna igen växtskador orsakade av pyralider.
I denna rapport presenteras bilder på växter från olika växtfamiljer som oavsiktligt skadats av ogräsmedel baserade på pyralider. Förhoppningen är att rapporten ska vara till hjälp vid identifiering av pyralidskador. Det är flera fritidsodlare som generöst delat med sig av sina bilder från växtsäsongerna 2020 och 2021.

Om pyraliders verkan och hur problem kunnat uppstå i ekologisk odling.
Missväxt i ekologiska grönsaksodlingar uppmärksammades i flera av de nordiska länderna under odlingssäsongen 2019, med fortsatta problem efterföljande år. Källan till problemen visade sig vara rester av bekämpningsmedel med de verksamma ämnena pyralider i ekologiskt certifierade odlingssubstrat och växtnäringsprodukter. 

Rapporter och utredningar

Redan 2020 konstaterades att pyralider som används i lantbruket kunde orsaka skador på fritidsodlares växter. Sen dess har kunskapen om pyraliderna byggts på. Allt fler odlare känner till problematiken, pyralider kan detekteras i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i det konventionella lantbruket, som används av fritidsodlare som växtnäring.

Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring.
Hur kan svenska fritidsodlare som väljer att odla sina grönsaker enligt ekologiska principer påverkas av kemiska ogräsmedel som används i tyska och franska industri-lantbruk?

Rester av bekämpningsmedel i ekologisk växtnäring.
En sammanfattning av enkätsvar och aktuellt kunskapsläge
I år har flera fritidsodlare drabbats av att deras växter fått oförklarliga missbildningar. Tidigt riktades misstankarna mot bekämpningsmedelsrester i flytande ekologisk växtnäring. 

Stoppa pyraliderna, vi kräver att få odla giftfritt i våra trädgårdar – en kampanj som Koloniträdgårdsförbundet tagit initiativ till för att stoppa förgiftning av våra odlingar och trädgårdar. Vi har drivit en namninsamling som nu är inlämnad med 27 746 namn.

Ogräsmedel godkända för användning i Sverige, som innehåller pyralider (aminopyralid, klopyralid eller pikloram) 

Källa Kemikalieinspektionen

As early as 2020, Fritidsodlingens Riksorganisation (Swedish Leisure Garden Association), FOR, stated that several organic fertilizers based on vinasse, a residual product from sugar production, were contaminated with the pesticide clopyralid. A substance that, even at very low concentrations, parts per billion, can damage sensitive plants and cause malformed stems, leaves and fruits