Pyralidaffären

Pyralidaffären handlar om hur rester av växtskyddsmedlen klopyralid och aminopyralid (s.k. pyralider) upptäcktes i organiska växtnäringar (2020) och djurgödsel (2021) och orsakade skador på tusentals växter. FOR har samlat in uppgifter från drabbade fritidsodlare och analyserat misstänkt växtnäring under två säsonger. Resultatet är oroande.

Rapporten ”Fortsatta problem med bekämpningsmedel i gödsel – erfarenheter från odlingssäsongen 2021” sammanfattar problemen med pyralider under odlingssäsongen 2021. Läs den >>

Pyralider har nu hittats i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i lantbruket, som används av fritidsodlare till växtnäring. FORs analyser har påvisat rester av klopyralid i ko-, häst-, får- och hönsgödsel och aminopyralid i majsstärkelse och kogödsel samt pikloram i hästgödsel. Det kan likaväl drabba fritidsodlare som köper organisk växtnäring på garden center, till de som har tillgång till stallgödsel, halm eller ensilage från ridskola eller lokalt lantbruk. Till och med odlare som använder hönsgödsel från egna höns men som utfodras med inköpt foder riskerar få växtskador.

En förvriden och deformerad tomatplanta som fått näring med innehåll av klopyralid.

Spridningsvägar för pyralid från lantbrukets åkrar till fritidsodlarnas växter. Illustration Emma Franzén

LÄS MER

Rapporter
Odlingssäsongen 2020
Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring. Rester av bekämpningsmedel i växtnäring.  >>

Kort sammanfattning 2020
Rapport FOR klopyralid 20200920

In English 
Results from 2021
Pesticides in organic fertilisers_FOR_23 jan 2022

Om pyralider: 
Ogräsmedel godkända för användning i Sverige som innehåller pyralider (aminopyralid, klopyralid eller pikloram) >>

Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost? >>

Lär dig känna igen pyralidförgiftning 
Symptomrapport pyralid 2022_UN

Läs mer och skriv under Koloniträdgårdsförbundets namninsamling på Pyralidstopp.nu >>

Här hittar du alla som står bakom kampanjen >>

Vill din organisation också stå bakom att förbjuda pyralider?
Maila hej@pyralidstopp.nu