Frågor & svar

Sök i vårt arkiv bland frågor & svar. Våra oberoende experter på odling har svarat på 100-tals frågor. Sök svaren under respektive kategori, eller skriv in ditt sökord i sökfältet.

I vår kunskapsbank “Frågor & svar” samlar vi alla typer av trädgårds- och odlingsfrågor. Svaren till frågorna utgår alltid från aktuell kunskap och erfarenhet när frågan ställdes. Därför är alla frågor märkta med årtal. Vi fyller kontinuerligt på med nya frågor och svar. Äldre frågor med missvisande svar tas bort eller korrigeras. Skapar något svar osäkerhet eller om det inte fanns svar på din fråga kan du ställa din fråga i formuläret längst ner.

Nytt för 2024, ställ frågor om livsmedelsberedskap och självhushållning.
Målet med Sveriges livsmedelsberedskap är att alla ska ha tillräckligt med vatten att dricka och mat att äta även vid kris och krig. Det är inte så enkelt som att bara bygga upp livsmedelslager. Beredskapen behöver stå på flera ben. Mer på Livsmedelsverkets sida 

Aktuella frågor

Några av våra senast inkomna frågor

Välj bland våra olika kategorier