Eldtorn med gulvita blad

Fråga:
I våras planterade jag ner mitt fröodlade eldtorn i rabatt efter att ha stått i kruka fyra år. Rabatten är mot skugglös södervägg.

Varför är nytillväxten alldeles gulvit? Det var den aldrig i kruklivet. Den har aldrig slokat av vattenbrist.

Svar:
Utan att kunna studera bladen nära så kan man gissa att det är akut järnbrist. Eldtorn är känslig för högt pH (vilket i sig hindar upptag av järn och mangan). Men det ser onekligen rätt extremt ut. Typiskt symptom är gröna nerver medan övriga delar av bladet bleknar/tappar klorofyll. Det kan vara värt att så snart som möjligt testa rododendron/blåbärsgödsel, i första hand ett sådant som uttryckligen också innehåller pH-sänkande ämnen. Följ dosering på förpackningen.  
Det skulle också gå att använda järnsulfat (används till gräsmattor) men tyvärr är det väldigt stora förpackningar. Kan behöva upprepas, även nästa år.

Det är också ett ganska tufft läge där vid väggen med sol och värme.

Henrik Morin, trädgårsrådgivare FOR juli 2022

Eldtorn med förmodad järnbrist, Foto: Stefan Arousell

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar