Droppslang – spara vatten

Fråga: Vi har tittat på så kallad smart bevattnings slang. Har provat gardenas fuktslang. Men är inte nöjd med kvaliteten. Den håller hjälpligt 1-2 år.

Bor i en kustkommun så vi får nästan alltid bevattnings stopp på sommaren.

Täckodlar nästan allt.

Svar: När det gäller droppslangar och fukt/svettslangar så hänger pris och kvalité ihop. När det gäller just fuktslang/svettslang så håller de bara ett eller två år medan en droppslang med tryckventiler vid varje dropp punkt håller nästan hur länge som helst. Själv har jag en Netafim-slang som är över 25 år. Den ligger både under mark och över mark. Fungerar felfritt fortfarande. Det man ska komma ihåg när det gäller droppslangar med dropp punkter är att markytan ser torr ut. Men har slangen varit på 4-8 timmar har man fuktat upp marken från några centimeters djup ner till 30 centimeters djup.

Andra åtgärder som gör att vattenbehovet minskar är täckodling. Använd ett grovt material överst som exempelvis halm, flis, bark eller grus. Det som händer när du täckodlar, vilket du säkert märkt, är att markytan blir torr direkt men några centimeter ner i marken är det fuktigt.

Kring ettåriga växter är det bäst med halm eller gräsklipp som är lätt att flytta och som släpper igenom regn relativt snabbt.

Kring fleråriga växter är det bäst med flis eller grus för dessa material släpper snabbt igenom regndropparna. När det gäller täckbarken kan vattnet ibland rinna ovanpå barken istället för att tränga igenom ner till jorden.

Före all nyplantering är det en fördel att blanda ner mycket organiskt material i marken. För det organiska materialet håller kvar både vatten och näring som växtrötterna kan ta upp när växten behöver det. För bra effekt på kort sikt ska materialet vara komposterad naturgödsel eller komposterade växtrester. För god effekt på lång sikt ska materialet vara mer vedartat som exempelvis kvistar och grenar.  

Henrik Bodin, FOR-rådgivare, Juni 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar