Risker med urinvatten

Fråga: Läser i diverse trädgårdstidningar om nyttan av att gödsla med eget utspätt urin. Men jag undrar ifall läkemedel som utsöndras med urinen kan skada växterna. Tänker till exempel på hormoner av olika slag, samt olika växtbekämpningsmedel från sådant man ätit. Finns det någon anledning att vara försiktig om man äter p-piller, Levaxin eller antibiotika?

Svar: Generellt sett så går nedbrytningen av läkemedelsrester betydligt snabbare i matjord än om urinen behandlas på reningsverk. Enligt undersökningar bryts nästan alla läkemedel ner på någon vecka. Verkar inte heller som studier har kunnat visa att växterna far illa om de gödslats med urin som innehåller läkemedelsrester.

Man ska naturligtvis undvika att gödsla bladgrönsaker med urin då det finns risk att det kan finnas bakterier i urinen som kan stänka upp på bladen (men kanske framförallt på grund av lukt). I jämförelse mellan fekalier och urin så är det nästan inga bakterier alls i urin. Så risken för smittspridning med urin anses försvinnande liten.

Håkan Jönsson som forskat på humanurin som växtnäring menar att riskerna är mycket små med läkemedelsrester i urin särskilt i jämförelse med vad som kan finnas i stallgödsel av olika hormoner och i vissa fall även läkemedel som djuren fått. Eller vad konventionellt odlade grönsaker och potatis har besprutats med i produktionsfältet.

Bifogar vårt faktablad om urin:

http://www2.kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2014/02/L%C3%A4tt-om-odling-40.pdf

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2021

När det gäller gödsling med urin ska man gå efter principen försiktighet. Det finns bara enstaka försök inom området än så länge. Speciellt med uringödsling till krukväxter. Det som kan sägas just nu är att färdigblandat gödselvatten ska användas direkt. Och krukväxter ska inte gödslas med starkare koncentrationer än 1 del urin till 100 delar vatten. Då kan man ge näring vid varje vattning. Näring ges bara under växtsäsongen vilket betyder från april till augusti. Det finns många frågetecken att räta ut kring gödsling med urin. För att få lite mer fingervisningar kommer Riksförbundet Svensk Trädgård genomföra ett försök med gödsling av växter i kruka med just urin, under säsongen 2021. Resultatet av det försöket kommer i deras tidning senare under hösten.

Redaktörens tillägg 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar