Gödsla hela trädgården med biokol

Fråga: Kan man använda biokol över allt i trädgården?

Svar: Det går bra att jordförbättra med biokol i rabatter, odlingar och på gräsmattan. För att få ett så bra resultat som möjligt ska man göra på lite olika sätt.

Vid radodling av grönsaker gör man på våren en fåra där växtraden ska vara. Strö i laddad biokol (0,5 liter per kvm) och sedan strö på några centimeter jord och därefter så eller plantera.

I sommarblomsrabatten eller befintliga fleråriga rabatten strör man på ett lager (0,5 liter per kvm) över hela ytan på våren eller hösten. Bearbetar ner den laddade biokolen 10-15 centimeter i marken.

Vid nyplantering blandar man in 10-20% laddad biokol eller 10% oladdad biokol plus 20-50% organisk näring i den uppgrävda jorden. Återfyll med jordblandningen vid själva planteringen av växten.

Gräsmattan gödslar man med biokol tidigt på våren. Klipp ner gräsmattan till 2-3 centimeters höjd. Vertikalskär gräsmattan, så det blir skåror i marken som är några centimeter djupa. Strö ut laddad biokol cirka 8 liter per kvm. Vattna och borsta ner biokolen i skårorna. Alternativt strö ut oladdad biokol. Vattna och borsta ner biokolen. Gödsla efteråt med gräsmattegödsel ungefär dubbla givan mot vanlig vårgödsling.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: By K.salo.85 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29973096

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar