Smittar hönsgödsel?

FRÅGA: Vilka råd finns angående gödsling med hönsgödsel i grönsaker med avseende på risk för smitta? Är det någon skillnad om man ska äta grönsaken rå eller koka den? Jag vet inte hur pass brunnen min gödsel är. Har egna höns.

SVAR: Direktkontakt mellan färsk gödsel och grönsaker ska undvikas. Blandar du färsk (obrunnen) hönsgödsel i jorden, blir den till näring som tas upp av rötterna, ingen eventuell smitta kommer in i grönsakerna den vägen. Men undvik att övergödsla växande grödor med färsk gödsel om de ska ätas färska. Om de sköljs och kokas minimeras risken. Naturgödsel vi köper är hygieniserad för att förhindra smittspridning. Det är alltid bäst att kompostera gödsel tillsammans med ströet, som t ex finfördelad halm eller spån (spån i stor mängd tar tid att brytas ner). Även löv och gräs och annat finfördelat trädgårdsavfall kan blandas med. Täck komposten med t ex halm och förse den gärna med tak, så att den inte blir för blöt av regn och snö och näring lakas ur.

Hönskompost från hösten, som har brunnit, kan användas redan till våren. Ha gärna flera komposthögar på gång i väntan på användning. Färdig, torr kompost kan lagras på säck. Exakt dosering av hönsgödselkompost är svår att säga utan näringsanalys och kunskap om den befintliga jorden, annan gödsling och vad som ska odlas. Till köksväxter och sommarblommor som ska växa och producera mycket under en säsong är i grova drag ca 0,5 liter per kvadratmeter lagom. Hönsgödsel är kväverik och bäst är att fördela givan under säsongen och mylla ner den i jorden så att kväve inte avgår till luften. Kväve behövs bäst när det ska växa som mest. För köpt hönsgödsel följer man doseringsanvisningarna på påsen. Den gödseln är mer koncentrerad. Till fleråriga grödor ger man en mindre mängd på våren/försommaren när tillväxten är som störst.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården, nr2 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar