Kompostera eklöv

FRÅGA: Jag har tolv stora ekar som varje höst ger enorma mängder eklöv. En bekant kalkade i sina eklövskomposter och sa att de då komposterades mycket snabbare. Kan en sådan kompost användas i grönsaksodling och perennrabatter sedan? Kan man förstöra en jord som är i balans genom att använda kalkad lövkompost?

SVAR: Den effektivaste åtgärden för att påskynda nedbrytningen är att finfördela löven före kompostering. Kör över dem med gräsklipparen. Lövkomposten får sedan inte bli för tät och våt men inte heller för torr och luftig. Blanda även in halvfärdig kompostjord i komposten för att få nedbrytare på plats. Genom att tillföra kväve, t ex urin eller gräsklipp,
till mikroberna jobbar de snabbare. Speciellt viktigt är detta till våren när värmen stiger och man vill få igång processen efter vintern. Generellt rekommenderar man inte kalkning till trädgårdskomposter eftersom kväveinnehållet då riskerar avgå som ammoniak. I en näringsfattig eklövskompost är det ett mindre problem och kanske kan även kalken få fart på fler nedbrytare i de naturligt sura eklöven. Gör gärna ett jämförande test mellan olika komposthögar, men blanda inte kalk och kväve. Ett högt, respektive lågt pH-värde i jorden påverkar växternas näringsupptag, men det krävs rätt stora mängder material med annat pH för att värdet ska ändras alltför mycket – en mullrik jord buffrar. Som årlig jordförbättring, utan att överdriva mängden, kan ni, som jag bedömer det, tillsätta välkomposterade eklöv, med eller utan kalk, utan att nämnvärt ändra balansen i er jord. Vill man absolut veta kan man mäta pH-värde i både lövkompost och jord så att man vet utgångsläget. I odlingsjord är ett pH-värde omkring 6 ett bra riktvärde. Bra att ni använder eklöven som jordförbättring i trädgården.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr5 2020, https://svensktradgard.se/

Foto: Susann Mielke från Pixabay

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar