Faktablad & rapporter

I Fritidsodlingens Riksorganisations faktablad och rapporter hittar du de senaste forskningsrönen om och fördjupningar om ämnen som relaterar till hållbar trädgårdsodling men även statistik om svensk fritidsodling.

växtskydd24

Faktablad Växtskyddsmedel

Med växtskyddsmedel, menas ämnen och preparat som har biologisk, kemisk eller fysikalisk inverkan på skadedjur, svampar eller konkurrerande växter. Ogräsmedel hör alltså också hit. Ibland räcker inte de förebyggande åtgärderna och man måste ta till någon form av bekämpning med växtskyddsmedel. 

Länk >

Honungsskivling

Faktablad Honungsskivling

Inom släktet Armillaria finns det flera arter som alla kallas honungsskivling. Den mest aggressiva är (A. mellea s. lat.). Svampen är en aggressiv vitrötesvamp* och kan angripa allt från stora träd till perenner som rabarber. Det finns minst fem olika Armillaria-arter i Norden som inte går att skilja åt utan DNA-analys. Alla är mer eller mindre aggressiva.

Länk >

Xylella fastidiosa

Faktablad Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa är en aggressiv växtskadegörande bakterie och klassas som karantänskadegörare i Europa. I beräkningar som Europeiska kommissionen låtit ta fram visar det sig att Xylella är den växtskadegörande bakterie som kan orsaka störst ekonomisk påverkan globalt.

Länk >

Kastanjekräfta

Faktablad Karantänskadegörare

För att en skadegörare ska klassas som en karantänskadegörare i Sverige ska den inte finnas här naturligt, eller ha väldigt begränsad spridning i landet. Skadegöraren ska kunna orsaka stor ekonomisk eller miljömässig skada.

Länk >

Päronrost

Faktablad Päronrost

Upp till mellersta Sverige har angrepp av päronrost noterats, men störst angrepp finns idag i våra södra och västra landsändar där också förekomsten av päronträd är större. 

Länk >

Torv

Faktablad Torv

Idag baseras näst intill all planteringsjord som vi köper i säckar på torv. Att torven gör
underverk i trädgården kan de flesta odlare intyga men hur bra är egentligen torven för
miljön? 

Länk >

Plast

Faktablad Plast

För att skapa en hållbar utveckling av vår miljö måste vi fritidsodlare och trädgårdsägare hjälpas åt att hantera de plastmaterial som vi använder i våra trädgårdar på rätt sätt.

Länk >

tomatoes-2669861_1920

Faktablad Fritidsodling

Trädgårdsarbete är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus efter promenader och berör miljontals människor. Många av dessa är uttalat intresserade av trädgård och odling. 

Sammanfattande faktablad >

Hela rapporten >

flytande växtmedel

Kommer flytande växtnäring baserad på vinass att säljas

En förfrågan till växtnäringsproducenter och återförsäljare om de kommer sälja vinassbaserade växtnäringsprodukter under växtsäsongen 2021 och vad deras egna analyser och utredningar visat gällande förgiftade växter.

Länk >

Växtnäring

Rester av bekämpningsmedel i växtnäring

Hur kan svenska fritidsodlare som väljer att odla sina grönsaker enligt ekologiska principer påverkas av kemiska ogräsmedel som används i tyska och franska industrilantbruk?

Länk >

Grönare Trädgård

Webbenkät Grönare Trädgård

Trädgårdsentusiaster från hela landet återkopplade med svar om bland annat hur de hanterar sitt trädgårdsavfall och hur miljömedveten man anser sig vara. De allra flesta anser sig vara mycket måna om såväl klimat som miljö.

Länk > 

Växtskydd_Krussjuka-Persika-Anna-Helena

Här finns en genomgång, ej en rekommendation, över de växtskyddsmedel, biologiska organismer och allmänkemikalier som är tillåtna att använda i fritidsodling. 

Länk till rapporten > 
Uppdaterad 2022 >

Branschbeskrivning_trädgård

Branschbeskrivning Trädgård

Nu finns en ny rapport om den svenska trädgårdsbranschen från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). FOR har varit medförfattare till kapitlet om fritidsodlingen. Där går det att läsa om aktuella trender och det ekonomiska värdet av fritidsodlingen.

Länk >