Flis eller täckbark som täckmaterial

Fråga: Har en plantering med några magnolior och undrar hur man täcker marken bäst för att slippa ogräs.

Svar: Det är rätt tänkt att täcka marken istället för att bearbeta jordytan för att slippa ogräs. Magnolior vill stå orörda i en mullrik jord som kan hålla och avge vatten samt näring. Det finns olika sätt att täcka marken för att uppnå den här effekten. Det vanligaste är att man lägger på barkmull eller täckbark för att försöka hålla tillbaka ogräset. Barkmullen är ganska finfördelad. Det betyder att magnoliarötterna ganska snabbt kan gå upp i barkmullen och hämta näring, vilket är positivt. Tyvärr så gror gärna ogräsfröna i barkmullen med. Så barkmull är bättre som jordinblandning för att få en luftigare jord i samband med plantering.

Täckbarken består ofta av större bitar vilket är positivt ur ogräshämmande effekt. Täckbarken är ett bra alternativ att täcka med. Det som kan tala för att man ska välja flis istället för täckbarken är att täckbark har en viss vattenavvisande förmåga. Vilket kan innebära att i torrare områden kan regnvattnet rinna ovanpå täckbarken bort från planteringen.

Flis är det material som man nu rekommenderar till etablerade större växter. Flisen släpper igenom regnvattnet bättre. Dessutom binder flisen lite av näringen, främst kvävet, i jordytan. Det betyder att ogräsfröna får svårare att gro. Träd- och buskrötterna påverkas inte eftersom de befinner sig längre ner i marken. Känns det lite osäkert att lägga på enbart flis, man upplever kanske att växterna behöver näring. Då rekommenderas det att man lägger på ett lager med näringsrik jord exempelvis kompost innan man lägger på flismaterialet. För att få ett bra klimat för växtrötterna att växa i och få bästa möjliga ogräseffekt ska man lägga på 10 centimeter täckbark eller flis. Viktigt att tänka på är att inte täcka upp på stammarna. Utan närmast stammen lägger man nästan inget täckmaterial. För den som vill läsa mer om flistäckning eller flismulching finns det en utförlig rapport på internet gjord av Linda Chalker Scott, Washington University,  https://research.libraries.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/5262/FS160E.pdf?sequence=2

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar