Forskningsprojekt

Anpassning till klimatförändringen, nya skadegörare och ökat odlingsintresse ökar angelägenheten av samarbete med forskning, växtförädling och undervisning vid universitet och högskolor.

FOR är representerat i referensgrupper i följande projekt:  

Beespoke gynnar samverkan runt Nordsjön

Beespoke möjliggör samverkansarbete mellan olika pågående forskningsinsatser via Interreg North Sea.

Kring Nyttodjurparkerna arbetar ett team med forskare från SLU i Uppsala och Alnarp samt Lunds universitet med finansiering från Partnerskap Alnarp.

Projektet sker i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation, SLU, Lunds universitet och Kiviks Musteri.