Forskningsprojekt

Anpassning till klimatförändringen, nya skadegörare och ökat odlingsintresse ökar angelägenheten av samarbete med forskning, växtförädling och undervisning vid universitet och högskolor.

FOR är representerat i referensgrupper i följande projekt: