SLU

Sveriges lantbruksuniversitet

Partnerskap Alnarp
FOR är ansluten till SLU Partnerskap Alnarp som är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom SLU Partnerskap Alnarp initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/samverkan-partnerskap-alnarp/

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK).
FOR är representerat i referensgruppen för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK).
EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/