Invasiva främmande växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. I förlängningen kan detta medföra att arter dör ut och ekosystemens funktioner försämras.

 

 

Vad är en invasiv främmande växt?

Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården, uppstår stora problem inte minst för den biologiska mångfalden.

Invasiva främmande växter

Växterna kan grupperas i tre grupper där en del är förbjudna i EU, ytterligare några är på tal för att förbjudas i Sverige och en grupp som utgör en potentiell risk.

Det finns skyldigheterm som EUs medlemsländerna måste vidta för att förhindra att invasiva främmande arter.

Parkslide

Parkslide är en stor, flerårig, snabbväxande växt med bambulik­nande skott. Den finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som trädgårdsväxt men som idag anses som en av världens värsta invasiva växter av International Union for Conservation of Nature, IUCN. Den syns ofta växa längs vattendrag, vägar och i trädgårdar.

Nordiskt samarbete

Projektet Stoppad spridning av invasiva främmande växter ska uppmuntra och inspirera trädgårdsägare till att öka sin kunskap om de invasiva främmande växter i sin trädgård för att hindra fortsatt spridning. En ökad kunskap och förståelse i hela samhället, ung som gammal gynnar den biologiska mångfalden. Allmänhetens medvetenhet är nyckeln till framgång.

Utbildningsmaterial

Mer kunskap och utbildning om de invasiva främmande växterna ger möjlighet att stoppa spridningen och på sikt även att lyckas kontrollera dem.

Material till yrkesverksamma

FOR arbetar aktivt för öka kunskapen om de invasiva främmande växterna även för dig som arbetar inom trädgårdssektorn. Vi anordnar yrkesseminarium om invasiva främmande växter med inbjudna gästföreläsare för att hela tiden kunna erbjuda den senaste forskningen.  FOR samarbetar med Dr Dan Jones, från England som är en av världens främsta experter av bekämpning av parkslide.