Om organisationen

FOR är 19 organisationer med inriktning mot fritidsodling. Därmed är nästan alla rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen rekryterar fritidsodlare anslutna. Föreningarna har tillsammans över 70 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

Kunskap Rådgivning Påverkan

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen.

IMG_3592

Styrelsen

Styrelsen har sju medlemmar. Företrädare för medlemsföreningarna föreslås av respektive förening. Styrelserepresentanterna väljs för en mandatperiod på två år under representantskapsmötet, som är organisationens högsta beslutande organ. 

gooseberry-3445482_1920

Medarbetare

På kansliet finns två medarbetare på halvtid respektive deltid, en sekreterartjänst och en kommunikatör. 

Tidsbegränsade informationsprojekt som drivs av FOR är ett kunskapsprojekt gällande invasiva främmande arter, ett projekt om karantänskadegörare samt Rikare Trädgård.

Testar bildtext

Styrdokument

Läs  om våra stadgar, verksamhetsplan och vår vision.

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Vi är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.