Gifter i täckbark?

Fråga: Jag har flera säckar täckbark från Granngården som har legat i 4-5 år, min undran är om jag kan lägga ut det på grönsakslandet som är lerjord. utan att få en massa gifter i landet? Tror att det på påsarna står att barken är gjord av furu och gran.

Svar: Barken i sig innehåller inga gifter. Men eftersom den har legat länge i säcken kan det vara bra att hälla ut den och röra om i den, så att säga “lufta den” någon dag och kolla så det inte finns några stora partier av mögel. Låter man barken ligga utspridd ovanpå marken försvinner möglet av sig självt. Oavsett om man gräver ner barken eller låter den ligga kvar ovanpå lerjorden så förbättrar den jordens odlingsegenskaper.

Ann-Kristin Isaksson, FOR-rådgivare 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar