Trädgårdsrådgivning

I vår stora kunskapsbank med “Frågor & svar” >> söker du  enkelt svar på många av dina frågor. Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga till våra oberoende rådgivare och experter på mail eller telefon. 

Trädgårdsrådgivning
Du kan också maila eller ringa och få svar av våra trädgårdsrådgivare, se nedan.

FORs rådgivningsverksamhet är viktig för spridning av pålitlig och oberoende  trädgårdskunskap till allmänheten och våra medlemmar. Råden baseras på hållbara odlingsprinciper. Frågorna besvaras av trädgårdsrådgivare som finns på olika platser i landet. De har en utbildning och en bakgrund som gör dem väl lämpade att tillgodogöra sig och förmedla forskningsresultat.

UlfNIlsson

ULF NILSSON
Odlingsrådgivare

Hortonom med särskilt intresse för växtskydd, hållbar odling och biologisk mångfald. Av växtgrupperna är det nog grönsaker och bär som engagerar mig mest. Odlingsintresset kom tidigt då jag hjälpte till i familjens blomsterodling. Har doktorerat på SLU där jag studerade hållbara bekämpningsmetoder av skadeinsekter.

Henrik Bodin

HENRIK BODIN
Odlingsrådgivare

Trädgårdsingenjör med inriktning odling. Plantskola, växthusodling samt skötsel och underhåll av offentliga gröna miljöer. Över 20 års erfarenhet av trädgårdsrådgivning, med bred kunskap inom hemträdgårdsodling och kontaktnät för spetskompetens. Brinner för skötsel av fleråriga växter med beskärning, växtskydd, hantering av regnvatten och uppbyggnad av jorden för välmående friska växter.

Lise-Lotte Björkman

LISE-LOTTE BJÖRKMAN 
Trädgårdsrådgivare

Trädgårdsmästare, florist och biolog, arbetat med trädgård sedan 1984. Specialitet är bred kunskapsbas och lång erfarenhet, någon som kan något om det mesta inom trädgård. Anställd av Svensk Trädgård, designar trädgårdar i egen regi och odlar på sin fritid. Varje ny dag och nya trädgårdsfrågor är en källa
för nya lärdomar för mig.

bibbiBonorden

BIBBI BONORDEN
Rådgivare invasiva främmande arter

Har arbetat med invasiva främmande växter för FOR sen 2019. Skrivit boken, Invasiva främmande växter – och hur den biologiska mångfalden påverkas och är projektledare för de nordiska samarbetsprojekten om de invasiva främmande växterna. Har lång erfarenhet som projektledare och har drivit projekt på uppdrag av bland annat LRF och Jordbruksverket. Är utbildad trädgårdsarkitekt och designar trädgårdar i egen regi och bor på en skärgårdsö.

Annica Larsdotter_n

ANNICA LARSDOTTER
Odlingsrådgivare

Utbildad trädgårdsingenjör och trädgårdslärare. Trädgårdsodling innefattar många områden och jag har genom åren fått möjlighet att jobba med spännande uppdrag vilket gett mig ett brett kunnande. Undervisning, såväl kursdagar som längre utbildningar, ligger mig varmt om hjärtat och “learning by doing” fungerar perfekt inom just trädgård.

Favoritämnen bland annat jord och jordförbättring, det ätbara i trädgården, beskärning, växtskydd och biologisk mångfald.

Jag är boende i klimatzon V, med allt vad det innebär av problem och möjligheter.

SolveigSidblad

SOLVEIG SIDBLAD
Trädgårdsrådgivare

Hortonom med lång erfarenhet som trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och FOR. Efter några år inom annan verksamhet är jag nu tillbaka på en deltid på FOR som redaktör för den digitala rådgivningen. 

Öppettider

JANUARI-JUNI: Torsdagar 9.00-12.00 
AUGUSTI-DECEMBER: Torsdagar 9.00-12.00