Anlägg en äng

Sverige har förlorat ungefär 98 procent av sina ängar sedan jordbruket industrialiserades på bred front. Att ha en äng i trädgården har dock blivit allt populärare och hösten är en bra tid att sätta igång med arbetet. Förutom att vara fin är en äng både lättskött och en viktig insats för en av våra mest artrika miljöer.

Idag används ofta ordet ”äng” lite slarvigt om de flesta gräsmarker. Vill du hålla lite hårdare på definitionen så handlar det om gräsmarker som förr slogs eller klipptes en gång per år, exempelvis för att bli vinterfoder till djuren. Ängen har skötts under lång tid på samma sätt. Därför innehåller den många arter som idag är sällsynta och blir allt ovanligare. En blommande gräsmatta är alltså inte samma sak som en äng, men det är betydligt bättre för den biologiska mångfalden än en yta som inte tillåts blomma innan den klipps. Med lite tålamod kan din blommande gräsmatta utvecklas till en äng med rätt skötsel.

Mycket mer att läsa på Rikare Trädgård >>