Nyheter

Följ med bland de senaste nyheterna inom fritidsodling. Här får du veta mycket om allt från växtskyddsmedel och invasiva arter till senaste föreläsningen och årets kryp.

FOR

Bekämpningsmedel som inte borde få användas

Två exempel på ämnen som det vid analyser hittats rester av, i bland annat gödselprodukter, är aminopyralid och klopyralid. Att dessa inte borde få användas inom EU är  branschföreträdare för jord-och gödselleverantörer och Fritidsodlingens Riksorganisation överens om.   Under året 2021 har Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) analyserat olika organiska gödselprodukter och stallgödsel från lokala stall och

Läs mer »
Fritidsodling

Äpplets dag 25 september

Äpplets Dag vill lyfta fram svenska äpplen och äppelträd inom olika områden som sortbestämning, plantering, skötsel, beskärning, skörd, ympning. Men också användning, matlagning, recept, näringsvärde och hälsofrämjande aspekter samt bevarande av lokala äppelsorter och äppelträdets betydelse för kulturlandskapets ekologi och biologi.  Huvudsyftet med Äpplets Dag är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen

Läs mer »
Biologisk mångfald

Har du gjort något för vår biologiska mångfald?

Vi är nyfikna på vad Sveriges trädgårds-, kolonilott- och balkongägare gör för insatser för den biologiska mångfalden. “Rikare Trädgård” vill gärna ha din hjälp med att ta reda på det. Har du byggt en mulmholk, planterat en rabatt, gjort fint för igelkottarna eller kanske kanske anlagt en damm.  Gå in på Rikare Trädgård>> och kryssa

Läs mer »
FOR

Inga växtskador av flytande Algomin

Flytande Algomin – gav inga växtskador i försök I FORs analyser från i somras visade sig en batch av flytande Algomin innehålla 150 µg/kg aminopyralid. Ett ämne som kan orsaka skador på känsliga växter vid extremt låga nivåer. Algomin har nu låtit ett oberoende företag utföra provodlingar, där ärtor gödslats med samma flaska som FOR

Läs mer »
Biologisk mångfald

Bästa trädgård för bin och andra vilda pollinatörer

Under sommarhalvåret 2021 hade Habo kommun en tävling för att hitta den bästa trädgården för vilda pollinatörer i kommunen. Vinnarna Helene Jansson och Martin Fransson i Baskarp, har omvandlat en tomt med hårt klippt gräsmatta till att bli en del av naturen. Juryns motivering; En trädgård som visar på ett genuint intresse för pollinatörer och

Läs mer »
Jordbruksverket

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Hantera halm från spannmål behandlad med aminopyralid och klopyralid rätt.  Under senaste året har det i media diskuterats problem med att rester av pyralider påverkat odlingar av trädgårdsgrödor. Rester av de aktiva ämnena har förekommit i halm, jord och organiska gödselmedel som använts i trädgårdar eller växthus. Det är viktigt att vi inom rådgivning och handel

Läs mer »