Göra jord av grästorvor

Vi har grävt upp en del av en  gräsmatta och har därmed fått en stor jordhög med grästorvor i. Jag skulle vilja ta reda på det så att det blir jord att odla i, istället för att frakta bort hela högen som vi hade tänkt från början. Jag förstår att det tar tid och därför vill jag göra rätt från början.

Just nu ligger allt i en enda stor hög, som jag tror att vi ska lägga en presenning över för att inte ljuset ska komma på den (om jag förstått rätt)

Jag tänkte också att jag kan lägga gräsmattesvål i botten på odlingslådorna som vi byggt men är osäker på hur jag ska göra för att det ska bli rätt?

Jag har tillgång till hästgödsel, både brunnen och inte brunnen som jag hade tänkt blanda ner med jord men det råder delade meningar om vart man ska lägga den. Botten/toppen/eller mitt i. Blanda ihop allt tänkte jag kanske då, ovanför grässvålen men blir det tokigt?

Svar:
Ja det är som du säger att det kan ta lite tid att få till bra jord av torvorna.

Det är bra att täcka högen med presenning så minskar man risken att ogräsfrön gror och att gräset från gräsmattesvålen får ny fart. Då behåller man också fuktigheten så förmultningen kan gå snabbare.

Ja man kan lägga gräsmattesvålen upp och ner, men då täcka med ett lager jord. Det passar därför bra att lägga svålen i botten av odlingslådor, sedan blanda i hästgödsel med jord så att det fördelas i hela lådan precis som du säger.

Ska man däremot göra en varmbänk och ta vara på värmen från obrunnen hästgödsel lägger man ett lager gödsel ovanpå grässvålen och ett lager planteringsjord ovanpå gödseln.

Ann-Kristin Isaksson, Trdägårdsrådgivare FOR maj 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar