Gifter i jord, jordanalys

Fråga:
Jag har fått veta att vårt koloniområde tidigare har varit ett reningsverk och att även ett par andra  miljöfarliga verksamheter har förekommit i anslutning till området. Så jag är orolig för att det ska vara ämnen i marken där jag odlar, som inte bör vara där. Kan ni rekommendera något företag som kan ta jordprover från min lott (eller som jag kan skicka in prover till)?
Vad kostar det tror du?

Svar:
Svårt att ge något rakt svar då mycket handlar om vilka ämnen/gifter som du misstänker kan finnas i jorden. I de koloniområden som haft liknande problem har det ofta varit fokus på tungmetaller som t ex kadmium, bly och kvicksilver. Ämnen som kan finnas i rötslam från reningsverk. Det kan även finnas organiska problematiska ämnen som PFAS och triclosan mfl kan förekomma.  

ALS global kan göra denna typ av analyser och du behöver då kombinera två olika paket ex
https://www.alsglobal.se/paket/milj-_1/jord-slam-och-sediment_1/grund-mnen_5/ms-1-metaller-11-i-jord-slam-och-sediment-hno3-uppslutning_2790
och
https://www.alsglobal.se/paket/milj-_1/jord-slam-och-sediment_1

Och då landar det runt 2500 kr för båda. Men kolla först med labbet vilka analyser de föreslår utifrån förutsättningarna och även hur du ska plocka ut ett representativt jordprov från lotten.

Det finns även andra labb som du kan jämföra priser med t ex Eurofins  

Ulf Nilsson trädgårdsrådgivare FOR oktober 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar