Styrdokument

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades år 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA.

Testar bildtext

FOR är 20 organisationer med inriktning mot fritidsodling. Därmed är nästan alla rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen rekryterar fritidsodlare anslutna till FOR. Medlemsföreningarna har tillsammans över 70 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Vi är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

Här kan du läsa vår Verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2021_TU
Här kan du läsa våra stadgar: Stadgar FOR rev 2020