Näringsinnehåll i kompost

Fråga: Jag undrar om det har gjorts några undersökningar och analyser på kompostmyllor från olika slags komposter och var man kan hitta uppgifter på detta?
Är speciellt intresserad av lövkompost och fliskompost, men alla andra är också intressanta att jämföra med. Det jag tänkte på är själva innehållet av olika närsalter(NPK-värden + makromineraler osv), så om det finns några uppgifter på detta i tabellform så vore det toppen.

Svar: Det är väldigt svårt att hitta riktlinjer på vad en kompost innehåller i näringsväg. Främst beror det på att näringsinnehållet kommer spegla vad man har lagt i komposten och eventuella näringsförluster man haft under själva processen. I Jordbruksverkets skrift Kompostering En handledning om kompostering på gårdsnivå  (https://www2.jordbruksverket.se/download/18.230b4f9116ef6bbaa6512ee4/1576136047247/jo19_13v2.pdf) finns en enkel tabell på sidan 24 som talar om vad man generellt kan förvänta sig i trädgårdskompost och hushållskompost.

I ett studentarbete på SLU Åter till kompost (https://stud.epsilon.slu.se/8070/7/ohm_h_lothman_kaliff_k_150618.pdf). Har man tagit prover på olika komposter och sammanställt deras näringsvärde i en tabell på sidan 51. Hela studentarbetet är för övrigt väldigt läsvärt. Det ger en bra insikt i hur man ska arbeta för att få till en bra kompost och vad som påverkar resultatet.

Båda skrifterna innehåller många bra litteraturhänvisningar inom ämnet.  

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar