Medlemsföreningar

Om du är intresserad av odling hittar du garanterat inspiration och gemenskap hos någon av våra 20 medlemsföreningar. Här finns specialkunskaper i allt från grönsaksodling, frukt- och bär, fröodling och självförsörjande odling till krukväxter. Det finns säkert en förening, eller två som passar dig!

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är en paraplyorganisation för 19 olika medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling. Tillsammans har dessa föreningar över 70 000 medlemmar och det är dessa fritidsodlare vi företräder. Du kan bli medlem i den förening som intresserar dig mest, som du tycker är viktigast, eller vars inriktning du vill lära dig mer om. 

Vill du stötta FORs arbete? Välj en av föreningarna nedan att bli medlem i!

Riksförbundet Svensk Trädgård har över 32 000 medlemmar och cirka 150 lokala trädgårdsföreningar runt om i landet. Svensk Trädgård främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Som medlem får du tidningen Hemträdgården. Bli medlem >>

Koloni­trädgårds­förbundet har idag 229 föreningar med över 23 000 kolonister. Förbundet stödjer föreningarna och hävdar kolonisternas intressen, ger människor möjlighet till trädgårdsodling, främjar gemenskap och uppmuntrar till ansvar och hänsyn till natur och miljö samt bevarar och utvecklar kunskap om odling.

Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer samt påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden och förhindra nedläggning av befintliga. Låt din förening bli medlem >>

Trädgårdsamatörerna vill stimulera umgänge, intresse och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården och prydnadsväxter. Vi finns över hela Sverige där du som medlem kan ta del av föreläsningar, studiecirklar, trädgårdsbesök, resor, växtmarknader och mycket mer. Bli medlem >>

Förbundet organisk-biologisk odling, för en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor! För dig som är intresserad av ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär. FOBO har sedan sjuttiotalet spridit kunskap om småskalig, ekologisk odling av köksväxter och hur man kan bli självförsörjande på sin egen odling. Bli medlem >>

Föreningen Sesam verkar för fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige samt för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. Vi vänder oss i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. Bli medlem >>

Gesneriasterna är en förening för entusiastiska odlare av gloxiniaväxter, dvs växter ur familjen Gesneriaceae . Växtfamiljen kallas ofta krukväxtfamiljen eftersom de flesta av de ca 3300 olika arterna är utomordentligt lämpade för inomhusodling. Bli medlem >>

Svenska Dahliasällskapet vill sprida kunskap om Dahlian i Sverige, vara ett forum för Dahliaodlare, öka förekomsten av dessa vackra blommor i Sveriges trädgårdar och finnas med i utvecklingen av nya sorter som pågår runt om i världen. Bli medlem >>

Svenska Hoyasällskapet har som målsättning att sprida kunskap främst om Hoya, men även andra släkten i underfamiljen Asclepiadoideae inom Apocynaceae, samt befrämja odling av dessa. Vi är nu närmare 500 medlemmar och världens största Hoyasällskap. Vi hoppas kunna dela med oss av våra erfarenheter till alla intresserade. Bli medlem >>

Svenska Orkidésällskapet (SOS) är en riksomfattande ideell förening som bildades 1956. Föreningen verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling, samt medverkar till att orkidéer och deras växtplatser skyddas i enlighet med lagar och förordningar. Bli medlem >>

Svenska Pelargonsällskapet. Redan på 1600-talet fördes de första pelargonerna till Europa – “Den nattdoftande indiska nävan”. Den blev snabbt populär, och människor kunde betala förmögenheter för ett exemplar. I dag finns det ca 300 kända arter och tusentals sorter att köpa ute i handeln eller via samlare. Bli medlem >>

Svenska Rhododendronsällskapet bildades med syfte att öka intresset och kunskapen om Rhododendron som är mer än den ljuslila parkrhododendron som är vanlig i våra trädgårdar. Rhododendron är faktiskt en av de största växtsläkterna. Botaniskt räknas den till familjen ljungväxter (Ericaceae). Bli medlem >>

Svenska Rosensällskapet. Du som gillar rosor. Du har kommit rätt.
Men vi gillar också många fler växtsläkten inom växtriket. Är du tveksam till hur du ska sköta dina rosor, hur du ska plantera, vilka rosor du ska välja och vad du ska plantera för växter intill dina rosor? Lär dig mer om rosor och mycket mera tillsammans med Svenska Rosensällskapets (SRS) medlemmar som finns över hela Sverige. Bli medlem >>

Svenska Örtasällskapet är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om örter, deras användning och betydelse. Örtasällskapet ska också stimulera ekologisk odling av örter och förmedla kunskap om användning av växter som är till nytta och nöje för oss alla. Bli medlem >>

Sveriges Pomologiska Sällskap är en ideell förening som vill samla alla som är intresserade av att hitta pomologisk kunskap och arbeta för att tillvarata såväl gamla som nya rön inom det pomologiska fältet.

Sveriges Pomologiska Sällskap har som syfte att värna om mångfalden av svenska bär- och fruktsorter samt hjälpa till att utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige. Bli medlem >>

Sällskapet Blomstervännerna vill verka för att trädgårdsintresserade går samman och vidareutvecklar sitt sinne för det sköna och det roliga i att skapa en trädgård. Vår förhoppning är även att ge inspiration och nya tips för den egna trädgården. Sällskapet verkar för praktisk och estetisk trädgårdsanläggning samt för olika odlingssätt. Bli medlem >>

ChiliOdlarna vill ge kunskap och inspiration om chiliodling, när ska man skörda det man odlat och hur man kan ta till vara på sin odlade chili på olika sätt. Föreningen kan ha kurser om olika saker som rör chili och vara med på olika evenemang som ex. Nordiska trädgårdsmässan, trädgårdsfestivaler och träffa trädgårdsodlare. Vi har roliga och aktiva medlemsträffar några gånger per år. Bli medlem >>

Svenska Pionsällskapet har som syfte att informera alla som älskar pioner om plantering, skötsel, sortval och allt som har med pioner att göra. Vi vill inspirera dig och skapa förutsättningar till en trevlig samvaro genom sociala media, gemensamma träffar, trädgårdsresor, föreläsningar och workshops. Bli medlem >>

Föreningen Permakultur i Sverige främjar permakulturens vision om ett hållbart samhälle och arbetar för att anpassa och utveckla permakultur efter svenska förhållanden. Vi synliggör, kopplar samman och stöttar projekt med permakulturinriktning, i städer och på landsbygden, i hela Sverige. Permakultur finns på flera platser och i litteratur att förkovra sig i. Som medlem i föreningen Permakultur i Sverige bidrar du till spridning av kunskap och permakultur! Bli medlem >>

Svenska Saintpauliasällskapet är en ideell förening som grundades 1985. Detta är vår officiella grupp på facebook, alla är välkomna oavsett om man är medlem i föreningen eller ej. Här går det bra att diskutera saintpaulior och även dess släktingar i familjen Gesneriaceae, samt dela med er av bilder, tips och idéer.

Agroforestry Sverige jobbar för att utveckla möjligheterna för och sprida kunskaper kring agroforestry i Sverige, från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen. Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande, lokalt, nationellt och internationellt. Bli medlem >>