Medlemssida

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är en paraplyorganisation för 19 olika medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling. Tillsammans är vi  över 70 000 fritidsodlare som FOR företräder

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Vi är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

FOR förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Din förening är medlem i FOR. Berätta för alla som besöker din sida. 
Länka till https://for.se/

Ladda ner fil och publicera på din hemsida >>

Vi är medlemmar i FOR – Fritidsodlingens Riksförbund, tillsammans med 20 andra organisationer. FOR företräder oss fritidsodlare gentemot myndigheter och är remissinstans i frågor som rör odling.

Vad gör Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR

FOR_mapp_utskrift_3_A3 Kunskapsförmedlare. FOR ger trädgårdsrådgivning till 5 miljoner fritidsodlare. Förmedlar information och ny kunskap genom medlemstidningar, föredrag och sociala medier.

Länk mellan forskning och fritidsodling. FOR arbetar för att utveckla kunskapen inom odling tillsammans med svenska universitet. FOR medverkar i forskningsprojekt och referensgrupper på bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket.

Länk mellan samhälle och fritidsodling. Följer, förklarar och förmedlar information från myndigheter till fritidsodlare. Informerar myndigheter om aktuella händelser inom fritidsodlingen. Bevakar konsumenternas intresse.

Ladda ner pdf-folder om FOR för utskrift i liggande A3  format >>

FOR trädgårdsrådgivning, https://for.se/tradgardsfraga/

 radgivning@for.se, 018-15 26 00.

För redaktörer: här kan du ladda ner annonser och banners för publicering i medlemstidning och medlemsutskick om den trädgårdsrådgivning som FOR erbjuder.

Banner 570 x 250 px 

Länka till FOR trädgårdsrådgivning, https://for.se/tradgardsfraga/, radgivning@for.se, 018-15 26 00.

Nyhetsbrev


Här kan du läsa tidigare utskickade nyhetsbrev. Vill du anmäla dig till utskicken, som görs fyra gånger per år, gör du det längst ner på sidan.

Nyhetsbrev FOR nr 1, 2023 >>

Nyhetsbrev FOR nr 4, 2022 >>

Nyhetsbrev FOR nr 3, 2022 >>

Nyhetsbrev FOR nr 2, 2022 >>

Nyhetsbrev FOR nr 1, 2022 >>