Medlemssida

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är en paraplyorganisation för 20 olika medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling. Tillsammans är vi  över 75 000 fritidsodlare som FOR företräder.

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Vi är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

FOR förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

RAPPORTERA

Din förening är medlem i FOR. Tala om för dina besökare att du tillhör FOR. 
Länka till https://for.se/

Vi är medlemmar i FOR – Fritidsodlingens Riksförbund, tillsammans med 20 andra organisationer. FOR företräder oss fritidsodlare gentemot myndigheter och är remissinstans i frågor som rör odling.

Kontakta info@for.se om du vill ha en skylt “Stolt medlem” med din egen logotype.

Ladda ner fil och publicera på din hemsida >>

Vad gör Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR

Kunskapsförmedlare. FOR ger trädgårdsrådgivning till 5 miljoner fritidsodlare. Förmedlar information och ny kunskap genom medlemstidningar, föredrag och sociala medier.

Länk mellan forskning och fritidsodling. FOR arbetar för att utveckla kunskapen inom odling tillsammans med svenska universitet. FOR medverkar i forskningsprojekt och referensgrupper på bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket.

Länk mellan samhälle och fritidsodling. Följer, förklarar och förmedlar information från myndigheter till fritidsodlare. Informerar myndigheter om aktuella händelser inom fritidsodlingen. Bevakar konsumenternas intresse.

För redaktörer

  • Ladda ner annonser och banners för publicering i medlemstidning och medlemsutskick om den trädgårdsrådgivning som FOR erbjuder.
  • Allt material som finns på for.se är fritt att användas av de föreningar som är medlemmar i FOR. Ni kan exempelvis gärna förmedla vidare och länka till allt som publiceras på vår sida Nyheter
  • På vår sida Press hittar du pressmeddelanden och bilder som är fria för alla att använda

Länka banner till FOR trädgårdsrådgivning, https://for.se/tradgardsfraga/