Problem med svampmycel i jorden

Fråga: Har problem med att mina växter inte vill växa på vissa platser. Har en sandig jord som förbättras regelbundet med planteringsjord. Trots det känns jorden stenhård att gräva i, är torr och verkar ha svårt att ta emot vatten. När jag gräver på de torra platserna ser jag fullt med svampmycel. Vad kan jag göra för att få en bra jord?

Svar: Det här är ett problem som verkar bli vanligare och speciellt på jordar som regelbundet förbättras med enbart en torvrik påsjord. Det blir obalans i jorden. För normalt sett finns svampmycel i jorden utan att växterna tar skada eller att jorden blir onormalt torr och hård. Vilken svamp det handlar om är omöjligt att säga utan att odla den för att få fram fruktkroppar som då kan artbestämmas. Svampen verkar hitta sin energi i den förmultnande torven som finns i jorden och som regelbundet har tillförts.

Men det handlar inte om torvsvamp som ibland kan följa med påsjorden enligt en rådgivare på Hasselfors Garden. Torvsvamp är ett samlingsnamn för olika svampar som lever på förmultnande vitmossa/torv. I första hand lever de på ytan och torkar inte ut jorden utan bildar som en hinna på jorden. Ett kanellikande pulver kan virvla upp när man vattnar och i enstaka fall kan fruktkroppar bildas. Växterna påverkas inte av denna svamp eftersom den inte bildar mycel som torkar ur jorden på djupet.

Enligt mykolog Hanna Friberg på SLU är jordlevande svampar ganska specifika i sina val av energikälla. Svampen kan från början ha funnits i jorden och när man tillfört torvprodukter har den börjat uppförökat sig och konkurrerat ut andra svampar och bakterier. Svampen kan även kommit till platsen via luften som sporer.

Det som nu gäller är att skapa en miljö som är otrevlig för just den här svampen. Och som är positiv för andra svamparter, bakterier och framför allt för växtrötterna. Jorden måste med andra ord få en större biologisk mångfald. Bästa sättet att uppnå en biologiskt levande jord är att tillföra kompost och stallgödsel. Barkmull kan vara ett alternativ om man inte kan få tag på någon av de andra produkterna.

Att uppnå biologisk mångfald är inget man lyckas med genom att bara göra en åtgärd en gång. Utan årligen måste man tillföra biologiskt levande material. Under tiden som man bygger upp jorden igen bör man vattna växterna med flytande näring under säsongen. Bäst är att använda en biologiskt aktiv näring som exempelvis Algomins flytande näring eller Biobact eller likvärdig näringskälla. Man kan även göra eget gödselvatten av exempelvis nässlor och vattna med det. Gör gärna hål i marken med en grep så vattnet och näringen kommer ner till rötterna istället för att bara rinna ovanpå marken. För att ytterligare försöka motverka svampen kan man även vattna ut nyttosvampar, som säljs under varunamnet Binab-T.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar