Plantjord med “plastremsor” var växtrester

Jag köpte 5 påsar Änglamark ekologisk plantjord för ett tag sedan. Upptäckte när vi använt en del att jorden innehåller, relativt mycket, mjuka svarta och bruna plastremsor, några mm breda och cm långa. De ser ut lite som remsorna som markduk är vävd av. Minst 4 av 5 påsar innehåller detta. Bifogar bild. Har ni någon erfarenhet av detta?

Svar:
Efter mailkontakt med Rölunda för att lyfta problemet då det är de som producerar jorden åt Coop vick vi nedanstående svar:

“Det som ser ut att vara plastremsor är vass eller fräken som innehåller stora mängder kisel, detta gör att de inte bryts ner i samma utsträckning. Dessa växer naturligt på torvmossen och gör ingen skada i jorden.

Med blotta ögat är det nästan omöjligt att särskilja dessa från plast då de ser väldigt lika ut. Man kan kontrollera att det är organiskt material genom att tända eld på en liten bit, om den brinner så är det organiskt och om det är plast så skulle det smälta och lukta bränd plast.

Vi ska lägga ut information om detta på vår hemsida då det är en vanlig fråga!
Henrik Nobel, Rölunda”

(Det stämmer sedan med frågeställarens eget eldningstest)

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR juni 2022

Plast? i plantjord Foto: Marie Allvar

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar