Är det bra med äggskal i jorden?

FRÅGA: Jag brukar krossa äggskal och blanda ner i jorden till mina grönsaker. Gör det någon nytta egentligen?

SVAR: Att återanvända naturliga produkter är bra ur miljösynpunkt. När det gäller äggskal så innehåller de i princip bara kalciumkarbonat. Kalcium är ett grundämne som växterna har stort behov av. Men kalciumkarbonaten i äggskalet är väldigt svår att bryta ner till kalcium för växternas behov. Det krävs lång tid och lågt pH för det. Du har säkert märkt att äggskalen blir kvar länge i jorden. Så räkna inte med att det blir någon direkt näring från äggskalen som grönsakerna har nytta av. Däremot kan de bidra till jordens struktur.

Blandar man äggskal eller snäckskal i jorden vid nyplantering av träd och buskar minskar risken för sorkangrepp på rötterna. Lägger man krossat äggskal på marken runt grönsakerna kan sniglarna välja en annan väg. Men man ska inte se äggskal som ett bekämpningsmedel mot skadegörare, utan mer som en naturlig restprodukt vid matlagningen som kan få ingå i trädgårdens kretslopp. Har man mycket äggskal kan de även ersätta lecakulorna som det dränerande lagret i botten på blomkrukor. Det finns säkert fler användningsområden som innovativa odlare ”kläckt”.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr2 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar