Majs med randiga blad, näringsbrist

Fråga:
Bladen på mina majsplantor är randiga. Har de någon brist? De växer i planteringsjord som jag gödslar lite då och då.

Svar:
Ja det mesta tyder på att det är någon form av näringsbrist din majs drabbats av. Flera olika brister ser snarlika ut så det är svårt att säga vad som saknas utan att göra jordanalys. Majs är mycket närings- och vattenkrävande. Och om du enbart odlar dem i planteringsjord räcker inte näringen i denna till. Du säger att du gödslar lite då och då. Med vad? Jag skulle föreslå att du gödselvattnar med något allsidigt gödselmedel som även innehåller magnesium, mangan, zink och bor.

Solveig Sidblad, hortonom juli 2022

Majs med näringsbrist, Foto: Helena Linell

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar