Rådgivning

Bibbi Bonorden är FORs sakkunniga på de invasiva främmande växterna och svarar och guidar dig i hur du ska göra om du misstänker någon växtlighet.

Välkommen med dina frågor till Bibbi via vår trädgårdsrådgivning >>

Här kan du läsa mycket mer om invasiva främmande växter >>