Rådgivning invasiva växter

Bibbi Bonorden är FORs sakkunniga på de invasiva främmande växterna, som svarar och guidar dig i hur du ska göra om du misstänker att någon växtlighet är en invasiv art.

Välkommen med dina frågor till Bibbi via vår trädgårdsrådgivning >>

Här kan du läsa mycket mer om invasiva främmande växter >>

Du kan också ringa till trädgårdsrådgivningen om invasiva främmande växter
tisdagar juni till september mellan 13.00 och 15.00.

Telefon 018-15 26 00