Styrelsen

I styrelsen för Fritidsodlingens riksorganisation finner du sju ytterst kompetenta personer från några av alla medlemsorganisationerna.

Fritidsodlingens Riksorganisations styrelse har sju medlemmar. Företrädare för medlemsföreningarna föreslås av respektive förening. Styrelserepresentanterna väljs för en mandatperiod på två år under representantskapsmötet, som är organisationens högsta beslutande organ. Representantskapet väljer också revisorer som är oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelsen. Styrelsen håller fem möten per år.

Inger ekrem

Ordförande

Förbundsdirektör på Riksförbundet
Svensk Trädgård
E-post: inger.ekrem@for.se
Telefon: 08-792 23 40
Mobil: 0705-33 33 57 (ej sms)

Ulrica Otterling

Vice ordförande

Generalsekreterare på Koloniträdgårdsförbundet
E-post: ulrica.otterling@for.se
Telefon: 08-556 930 85

Annica Nordin

Ledamot

Ordförande i Sällskapet Trädgårdsamatörerna
E-post: staordf@gmail.com
Mobil: 0707-530758

Björn Qvarfort

Ledamot

Ledamot i Koloniträdgårdsförbundets styrelse
E-post: bjorn.qvarfort@for.se
Mobil: 0703-28 60 31

Marek Rolenec

Ledamot

FOBO, Förbundet organisk-biologisk odling
E-post: kansli@fobo.se
Mobil: 070- 423 79 69

Helena Karlén

Ledamot

Ledamot i Riksförbundet
Svensk Trädgårds styrelse
E-post: helena.karlen54@gmail.com

Mikael S Andersson

Ledamot

Ordförande i Svenska Orkidésällskapet. Representant för specialsällskapen
inom FOR
E-post: mikael.s.andersson@for.se

Adjungerade till styrelsen

Sekreterare Ulf Nilsson
Arbetar på Koloniträdgårdsförbundet
E-post: ulf.nilsson@for.se

Lise-Lotte Björkman
Arbetar på Riksförbundet Svensk Trädgård.
Projektledare FOR, trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar.
E-post: lise-lotte.bjorkman@for.se